uppdateras

Är egoism en naturlig mänsklig drivkraft som bottnar i att den enskilda individen tar sig friheter över andra människor – enbart i syfte att själv överleva – eller att roffa åt sig för sin egna försörjning? Om egoismen var en naturlig mänsklig drivkraft – hur har människoarten kunnat överleva och utvecklas – om vi strävat efter att själva ha det bästa spjutet, den bästa boplatsen, ätit den näringsrikaste maten och strävat efter att konkurrera istället för att samverka?

Ingen människa på sin dödsbädd ångrar det man aldrig köpte. Ingen människa på sin dödsbädd ångrar det man aldrig investerade i. Alla människor på sin dödsbädd minns däremot de lyckliga stunder av att man blev närd av att vara omgiven av människor som gav en nya erfarenheter och insikter om livet. Stunder där man kände och upplevde att man var levande. Vi minns med glädje och därmed sorg de som stod oss närmast, de som fanns kvar när andra lämnat. Egoism kan därmed inte vara en naturlig del av mänskligheten, utan den växer ur avund, och känslan av ens egna tillkortakommanden.

Är det inte i själva verket så att egoism bottnar i något – så som individuell osäkerhet och inneboende rädsla av att känna sig otillräcklig, att man väger upp känslan av personlig och individuell osäkerhet med ytliga ting? Att det ytliga och materiella blir en kortsiktig livlina för något som bärs upp av den enskilda individen – för att undslippa att hantera jobbiga/besvärliga känslor – som kräver att man jobbar med sig själv för att utvecklas åt ett önskvärt håll som gör att man trivs bättre med sig själv?

Det är sant att den som mäter sin rikedom i pengar, oftast inte har behov av att skylta med sin förmögenhet. Samtidigt är det sant att de som eftersträvar rikedom i pengar, känner avundsjuka mot de som har pengar, och för att få respekt, vill skylta med att man minsann är lika bra, och ibland bättre. Detta förklarar varför man ofta ser människor som bor i förorten klä sig i dyra märkeskläder eller varför de ofta kör finare bilar. Det är rätt tragiskt.

Om egot är källan till allt vårt lidande , och vi har skapat ett samhälle som mjölkar egot – av att människor orienterar sig materialistiskt- ger det svar på varför man inte bara avrättar alla i den djupa staten – eftersom den djupa staten är ett symtom på ett egoistiskt och därmed trasigt samhälle – som vägs upp av trasiga individer.

Hade man gått in och avrättat samtliga korrupta politiska höjdare liksom företagsledare så hade roten ändå till grundproblemet funnits kvar – och människor hade fått ännu svårare att orientera sig vilket hade gjort det pågående upplysningsprojektet (världens största genom tiderna) mer krävande.

Av denna anledning har man varit tvingad att spela ut det på det sätt man har gjort för att skapa djupare insikter och därmed förståelse för att vi lever i överflöd men att vi i själen är fattiga. Och vi har alla möjlighet att växa ur detta, av att vi tar ansvar var och en av oss – av att skapa ett liv av gemenskap och mänsklig resning – för oss själva och andra.

 

REDAKTIONEN

Relaterat
Varningstecken på att du utövar andlig materialism

Leave a Reply