uppdateras

Andlig materialism är detsamma som filosofisk materialism – bara att det tar sig uttryck utifrån spirituell undermedvetenhet. Spirituell materialism är vad som händer när vi använder andliga koncept, metoder och verktyg för att förstärka den falska självkänslan – det vill säga egot. Eftersom egot är källan till allt vårt lidande, är att stärka egot genom andlig praktik helt i strid med hela poängen med den andliga vägen.

Det krävs ärlighet och ödmjukhet för att erkänna var vi har gått vilse. Men att vara villig att berätta sanningen om oss själva är en central del av den andliga vägen. Det kommer en tid då våra andliga övningar skadar oss mer än hjälper oss.
Ändå är de flesta av oss så investerade i att skydda våra bräckliga egon från sanningen, att vi lever i ett tillstånd av förnekelse eller total glömska för vad som händer.

Vad innebär då egentligen materialism? Materialism, (även fysikalism), är en inriktning inom filosofin som grundar sig på idén om att världen endast innehåller materia som existerar oberoende av oss människor och vår betraktelse av den. Detta till skillnad från idealism där tanken istället är den motsatta: att världen är helt beroende av en bakomliggande struktur, form eller idé. Den idealistiska tanken återfinns i flera kulturer, men utarbetades i synnerhet av Platon. Kombinerad med en empiristisk tradition finns den också hos den irländske filosofen Berkeley som menade att verkligheten existerar genom att ”percipieras”, alltså uppfattas med vårt eller Guds medvetande. Den klassiska atomteorin som utvecklades under antiken blev en utgångspunkt för den fysikens utveckling som tog fart från ca 1600 och framåt och intog en alltmer dominerande ställning fram till kvantmekanikens genombrott cirka år 1927. Dess stora verk är Newtons Principia. Som en form av materialism kan också fysikalismen betraktas.

Tecknen på att man är andligt materialistisk:

Andlig elitism
använda andliga ”prestationer” eller ”gåvor” för att koppla bort och känna sig överlägsen andra.

Kulturell appropriering

använda de specifika ord, metoder eller sätt att leva i andra kulturer för din egen vinning/självbild (samtidigt som du trivialiserar dem).

Skapa ett andligt CV
hålla en lista över alla viktiga andliga människor, workshops, certifieringar, etc. som du har uppnått för att imponera på dig själv och andra.

Andliga shoppingrunda
att vanemässigt köpa andliga prydnadssaker/verktyg/föremål eller samla välsignelser och initieringar från vise, shamaner, helgon, etc. för att på något sätt känna sig mer ”speciell”, ”uppväckt”, ”anpassad” eller andligt värd.

Framtida besatthet
att tro att ”om jag gör det ___, kommer jag att komma till detta speciella upphöjda tillstånd i framtiden” utan att leva i nuet eller att inse den grundläggande egocentreringen i denna drivande övertygelse

McSpiritualitet
letar efter andliga metoder/lärare som alltid är större och bättre, och lovar ”omedelbar glädje/överflöd/lycka/upplysning” och snabba lösningar

Fokusera bara på det positiva
så att egot undviker verkligheten av sin egen skugga (dvs. dess dolda smärta, sår och bedrägerier), fokuserar det på de rent positiva aspekterna av andlighet, aka. ”Tänk positiva tankar”, ”ha hög vibb”, ”kärlek och ljus”, ”bara bra vibbar”

InstaSpirituality
fokuserar på estetiskt tilltalande andliga metoder som är ”Instagram-värdiga” samtidigt som man försummar de djupare och rörigare aspekterna av andlig transformation som inte kan passa in i en vacker bild

Hollywood-andlighet
snarare än att hedra den vanliga magin i vardagen, söker du ljus- och glamourandlighet och söker efter övernaturliga upplevelser som änglabesök, se visioner, träffa UFO:n, andliga guider, lärare med ”extrasensoriska” förmågor, etc.

Självförbättringsberoende
du fladdar runt från lärare till lärare, övning till övning, i jakten på att bli ”mer helad”, andligt väckt, etc. utan att inse att genom att ständigt försöka förbättra dig själv blir du aldrig lycklig och förstärker hela tiden det illusoriska ego som känns bruten

Andlig narcissism (det andliga egot)
detta är det klimatiska resultatet av andlig materialism: egot blir så stort, så skottsäkert att det inte bara omedvetet tror att det är mer ”uppvaknat” än andra, utan det kommer att göra allt för att förstärka denna ”specialitet” inklusive att skada andra genom arrogans och narcissism

Wowza … det här är en konfronterande lista, eller hur?

Låt oss sitta med dessa elva tecken och vara ärliga mot oss själva. Hur många kan du relatera till?

Som du kan se är andlig materialism det som uppstår när andlighet matar egot – när vi tar något gudomligt och försöker äga det som vårt eget, när vi drivs med egocentrerade motiv. Återigen, vi har alla denna tendens, så det finns inget att skämmas över, men det finns kanske bot om bättring?

 

REDAKTIONEN

Relaterat
Kvinnor och män behöver utvecklas – vad fan håller vi på med?

 

Leave a Reply