uppdateras

Forskare har nu fastställt att vikingar var bosatta i Nordamerika för 1 000 år sedan – redan år 1 021. Det rapporterar flera medier – bland annat The Guardian.

Redan på 60-talet upptäcktes bosättningar vid L’Anse aux Meadows i Newfoundland i Kanada men det har inte funnits någon exakt datering kring deras färd över Atlanten, enligt SVT.

Nederländska forskare har nu analyserat spåren efter vad som tros vara en solstorm som inträffade år 992. Utbrott av det slaget kan leda till ökad mängd radioaktivt kol som lagras i träd och vid analyser av trädens årsringar kan man se att ringarna innehåller olika mängder radioaktivt kol.

Det är spår som forskare nu har läst av i trädarter intill bosättningen i Newfoundland och de har nu kunnat se vilket år träden har fällts.

Redaktionen

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige