uppdateras

Eftersom pengar skapas av privatägda banker när personer tar lån – något som Bladet.se tidigare har skrivit om: Vad är egentligen pengar och hur skapas pengar? – skapar det ett gigantiskt demokratiunderskott – eftersom privatägda aktörer (bankägarna) kontrollerar det allmänna betalningsmedlet som vi kallar för pengar – i och med att pengar styr politiken. Detta har inte debatterats i någon svensk media och inte heller av något svenskt politiskt parti – inget parti i Sverige vill ta i denna fråga.

I veckan publicerades en intervju i podden Systemskiftet med ekonomijournalisten Andreas Cervanka där han förklarar banksystemets utformning i grunden. Detta kan omöjligt vara något som Cervanka kom på strax innan inspelning av intervjun – utan Cervanka bör ha varit medveten om utformningen av banksystemet långt tidigare – utan att ha informerat allmänhetens om hur det bankfinansiella systemet ser ut och fungerar i grunden – förrän nu – när systemet står inför en kollaps.

År 2016 frågades Cervanka ut av Carl Norberg – som sedan flera år drivit frågan om bankreform genom sin frihetsrörelse De Fria och som aktivt verkat och fortsätter verka för att upplysa allmänheten om hur banksystemet fungerar i grunden och som sen flera år har pratat om att systemet är mättat på skulder – om varför Cervanka inte skriver och förklarar om hur banksystemet fungerar.
Carl Norbergs frågor till Cervanka från 2016 kan ses nedan:

Cervanka är i gott sällskap – eftersom att INGEN politiker eller parti har verkat för att upplysa medborgare om hur banksystemet fungerar i grunden – inte heller Sverigedemokraterna – som säger sig vara Sverigevänner – verkar för att upplysa svenska folket om att de har blivit totalt grundlurade av ett förljuget och korrupt banksystem. Jimmie Åkesson har inte heller attackerat globalismen vars fanbärare är de främsta förespråkarna av det globala banksystemet – det som det politiska systemet bygger på och grundar sig av.

Det tycks som att Jimmie Åkesson tillsammans med V och MP tycks gilla dagens banksystem – men tycks ge sken av att tycka olika om invandring – trots att massinvandring är en förutsättning för att banksystemet ska kunna fortleva – eftersom man behöver få in fler användare av pengar i systemet. Eller är det en slump att världens högst skuldsatta folk (svenskar) har världens högsta invandring? Det finns i alla fall ett tydligt samband mellan svenskarnas högs skuldsättning och mängden invandrare per capita – det förstår alla.

Svensk politik ter sig därmed som ett dåligt skådespel – där man ger sken av att tycka olika – men där samtliga svenska partier ger sitt stöd till ett korrupt och förljuget banksystem – som politikerna lever och profiterar på – ty det är många svenska politiker som har fått toppjobb på banker efter att de valt att avsluta sina politiska karriärer: Fredrik Reinfeldt – Göran Persson – Anders Borg – för att nämna några.

Sverige ter sig som en bankdiktatur – där man har tvingat människor in i skuld – för att ett fåtal ska kunna berika sig själva – på massans bekostnad.

Svensken står inför det faktumet – att inse att de är grundlurade och övergivna av ett ekonomiskt och politiskt system – som inte har folkets bästa för sina ögon – utan som bara ser till sig själva.

Samhällsystemet är ett dåligt skapat system från början och samhället blir därmed inte per automatik bättre bara för att man sparkar ut invandrare – det är liksom inte det som är grundproblemet. Och detta borde Jimmie Åkesson väl vara medveten om – men spelar högst troligt och gör sig dum genom att spela ovetandes – på medborgarnas bekostnad.

Martin Ericsson

 

Leave a Reply