uppdateras

Mellan den 17 april och 11 maj 2023 genomförs den militära övningen Aurora 23. Övningen är en av de största i Sverige på många år och kommer bland annat orsaka störningar i trafiken. Militär personal kommer vara mer synlig än vanligt.

Mellan 17 april och 11 maj ska över 26.000 personer från armén, marinen, flygvapnet, hemvärnet och militärer från 14 andra länder öva tillsammans. Övningen syns i hela Sverige men främst i de södra delarna av landet och på Gotland. Man övar allt från beredskapshöjning och mobilisering till stora samordnade anfall på marken, i luften och till sjöss. Syftet med Aurora 23 är att höja förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige.

Aurora 23 – Försvarsmaktens webbplats 

För att på ett realistiskt sätt öva mobilisering kommer den 24 april ett mobiliseringsmeddelande att sändas ut i radio i samband med starten av Aurora 23. Meddelandet kommer att sändas via Sveriges Radio P4 över hela landet, ungefär som ett meddelande från Trafikredaktionen. Det är första gången ett mobiliseringsmeddelande sänds via radio inför en övning i modern tid.

Detta meddelande är en del av försvarsmaktsövningen Aurora 23. Idag den 24 april, inleds Aurora 23. Du som har fått en inkallelse till krigsförbandsövning (KFÖ) med start den 24 april, ska nu så snart som möjligt inställa dig på den plats som anges i inkallelseordern. Din inkallelseorder gäller, detta är en komplettering. Har du en inkallelseorder med ett annat datum för inryckning, ska du inställa dig den dag som står på inkallelsen. Aurora 23 är en övning och ordern om inställelse gäller endast dig som tidigare har fått en skriftlig inkallelseorder.

Försvarsmakten: Radiosänt mobiliseringsmeddelande i samband med Aurora 23

Källa: Försvarsmakten

REDAKTIONEN

Relaterat

Dessa förhållanden gäller vid en ockupation

Sverige är ockuperat av främmande makt – Dags att vakna

Kina och Saudiarabien chockade världen – USA har stora problem

Zelenskyj: Ryssland har diskuterat hur man kan ockupera Gotland 

USA tränade hösten 2020 navigering i Karlskrona skärgård

Den svenska historian kommer skrivas om till nackdel för svenskar

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige