uppdateras

Följande förhållanden gäller under ockupation:

9 § Riksdagen eller regeringen får inte fatta beslut på ockuperat område. På sådant område får inte heller utövas befogenhet som någon har i egenskap av riksdagsledamot eller statsråd.

Varje offentligt organ ska på ockuperat område handla på det sätt som bäst gagnar försvarsansträngningarna och motståndsverksamheten samt civilbefolkningens skydd och svenska intressen i övrigt. Inte i något fall får ett offentligt organ meddela ett beslut eller vidta en åtgärd som i strid mot folkrättens regler ålägger någon av rikets medborgare att lämna ockupationsmakten bistånd.

Val till riksdagen eller beslutande kommunala församlingar får inte hållas på ockuperat område. Lag (2010:1408).”

REDAKTIONEN

Relaterat

Sverige är ockuperat av främmande makt – Dags att vakna

FN-rapport pekar ut Israel som ansvariga i Palestinakonflikten

Alvar Lindencrona: Nato och Stay behind-organisationen