uppdateras

RFSU var medgrundare av International Planned Parenthood Federation (IPPF). IPPF-organisationerna skiljer sig åt från land till land men den gemensamma nämnaren är att de arbetar för allas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. IPPF är en internationell paraplyorganisation med medlemmar i nästan alla världens länder som RFSU var med och grundade på 1950-talet. Huvudkontoret för IPPF ligger i London – och det finns regionala kontor i alla världsdelar.

RFSU är den svenska medlemmen och arbetar tillsammans med andra IPPF-organisationer unt om i världen såväl i enskilda länder som på det globala och regionala planet.

REDAKTIONEN

Relaterat
Trump bakom att världshandeln med fosterdelar kan minska

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige