uppdateras

Svenskarnas konsumtion fortsätter att stiga och i maj ökade den med 0,7 procent jämfört med föregående månad. Om man jämför med samma månad föregående år ökade konsumtionen med 5,2 procent. Det framgår av ett pressmeddelande och statistik från SCB.

Den största ökningen stod transporter och detaljhandel med service av motorfordon för och steg med 14 procent i fasta priser.

Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror minskade däremot med 8,8 procent.

REDAKTIONEN

Relaterat
Rekordhög skuldsättning – priserna stiger till följd av skuldmättnad

Leave a Reply