uppdateras

Spermanivåerna för oss människor tycks under de senaste 50 åren ha sjunkit med över 50 procent. Fenomenet är globalt – och trenden är accelererande. Det visar en ny sammanställning av den tillgängliga forskningen, skriver amerikanska medier.

– En av de grundläggande funktionerna för alla arter är reproduktion. Så om det finns en signal om att reproduktionen är på tillbakagång är det ett mycket viktigt fynd, säger urologen Michael Eisenberg, som varit inblandad i granskningen.

Forskningsrapporten om de sjunkande spermanivåerna har skapat en debatt bland experter i fältet. Det skriver CNN. Experterna är uppdelade i två läger, där det ena lägret varnar för allvarliga konsekvenser, medan det andra lägret menar att mätmetoderna har förfinats till den grad att det inte går att jämföra historiska siffror med nya. Samtidigt är nästan alla överens om att mer forskning krävs.

REDAKTIONEN

Relaterat

Bekämpningsmedlet atrazin kan göra hangrodor till honor

Hur fattiga är vi när barn blir bortprioriterade för materiell status?

Skillnaden på manlig och kvinnlig sexualitet – av naturen olika

Australiensare borde fråga sig varför de raderar ordet ”kvinnor”

Peter Nygård avslutade graviditeter för att ta barnets stamceller

Kvinnor och män behöver utvecklas – vad fan håller vi på med?

Banksystemet har tvingat kvinnor ut i arbete

Femtiofyra miljoner barn har blivit aborterade sen 1973 i USA

Norge ”jagar och utreder” feminister

Abort handlar om pengar och inte om kvinnlig frigörelse

Regeringen: skaffa inte fler barn än ni kan försörja

Porren är integritetskränkande – hur påverkar det samhället?

Trump bakom att världshandeln med fosterdelar kan minska 

Lagförslag om aborträtt röstades ner – varannan kvinna överväger abort

 

 

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige