uppdateras

Hur emotionellt och integritetsfattigt ska det svenska samhället behöva bli? Vilken funktion har porren i vårt samhälle där människor uppmuntras att vara gränslösa och förkasta sin integritet – och på vilket sätt stärker porren individer i ett samhälle som ska verka tillsammans för att förmå att bilda trygga och stabila familjer – när industrin till och med nu går åt att vi ska börja ha sex med virtuella varelser?

Mannen och kvinnan är ett komplement till varandra. Emotionellt, fysiskt och intellektuellt. En man är beroende av en kvinna på samma sätt som en kvinna är beroende av mannen. Man stärker varandra i relation till varandra – av att kvinnor och män av naturen är olika.

Det trasiga svenska samhälle som vi alla idag ser – beror på att svenskar är trasiga – av att vare sig svenska kvinnor eller svenska män uppmuntras av att vara genuint feminina eller genuint manliga. Istället får man lära sig att kvinnlighet och manlighet är olika roller som man anspelar på. Så är det givetvis inte. Manlighet och kvinnlighet är något som är djupt rotat inom oss själva. På samma sätt som våra skelett utformas beroende på vilket kön vi har – som gör att man kan gräva upp ett människoskelett om tusen år – och har möjlighet att fastställa vilket kön den människan hade – på samma sätt är manlighet och kvinnlighet djupt rotat i vårt DNA.

Det är alltså inte sant att kläderna gör mannen. Frasen kläderna gör mannen är ett ordspråk som används för att beskriva det faktum att människor bedöms utifrån hur de klär sig. Redan i antikens Grekland fanns liknande uttryck för att beskriva detta. Den som ofta associeras med ordspråket är Mark Twain med följande citat som han gav år 1906, ”Clothes make the man”. Det som gör en man är att han är trygg och stabil – då en kvinna i grunden söker efter en trygg och stabil man som kan stå vid hennes sida och stötta henne när hon har fött mannens barn.

Detta är en diskussion som inte finns och inte förekommer överhuvudtaget i det svenska samhället. Istället får vi matat till oss att det finns femtusen olika kön – och att vår sexualitet är gränslös. Ju fler sexpartners vi har under en livstid – desto mer frigjorda är vi – och det är väl förvisso sant – men frihet kan inte bygga på att människor frånsäger sig sin integritet och självrespekt – i sökandet på kickar. Det är snarare egoistiskt och gynnar ingen annan – inte ens en själv – när man deltar i en sport som man aldrig kan vinna – eftersom man aldrig kommer kunna komma i mål med sina sexuella erfarenheter under en livstid.

Detta är också en moralisk och etisk fråga – av att vi alla har behov av och måste ta hänsyn till att grunda oss själva för att kunna växa och utvecklas som människor. I det ligger ett stort personligt ansvar över den egna integriteten –  och svenskar idag är självupptagna, arroganta och egoistiska. Svenskar anser att de lever i en humanitär stormakt och är världens mest upplysta människor. Det är en tragisk skara människor som behöver (läs måste) ta tag i sig själva och växa med uppgiften att bli vuxna och självständiga individer som börjar ta ansvar – för sig själva och för det svenska samhället. Det är trots allt människorna i Sverige som utgör samhället – och sättet som vi lever på och sättet som vi verkar på – påverkar samhället och för samhället in i en given riktning.

Är vi inte i nöjda med samhällsutvecklingen – då måste svenskar börja ta ansvar!

 

ANDREAS SWEDBERG

Relaterat
Skillnaden på manlig och kvinnlig sexualitet – av naturen olika

Leave a Reply