världsordning

Natoländer kan få möjlighet att tillfälligt placera Natosoldater och annan personal och material på svenskt territorium, i veckor eller under längre perioder. När Sverige står inför det allvarligaste säkerhetshotet sedan andra världskrigets slut kan regeringen inte bara hoppas på det bästa. Det skriver statsminister Ulf Kristersson (M) och försvarsminister Pål Jonson (M) på DN Debatt.

Därför, vid det värsta tänkbara scenariot måste det gå fort att få in andra länders militära resurser i form av bland annat Natosoldater på svensk mark. Därför får nu Försvarsmakten möjlighet att förbereda detta med Natoländer, skriver Kristersson och Jonson.

Debattörerna skriver att det stärker Sveriges trovärdighet och skickar ”en tydlig signal till Ryssland att vår förmåga att ge och ta emot militär hjälp är god.”

REDAKTIONEN

Relaterat

Turkiets parlament har accepterat Finlands Natoansökan

ANALYS: Världen, Ryssland och Ukraina: Det värsta har inte hänt

Ryssland: Natoländer måste sluta ge vapen till Ukraina

Biden kraftsamlar: skickar tusentals soldater till Natoländer i Europa

Putin lämnar nytt besked: kommer inte till G20-mötet på Bali

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige