uppdateras

USA:s påstådda president – Joe Biden – överväger att skicka tusentals amerikanska soldater, fartyg och flygplan till andra Natoländer i Europa. Det uppger regeringsanställda för New York Times.

Enligt uppgiftslämnarna ska flera olika alternativ ha presenterats för den amerikanska presidenten på lördagen, varav ett innefattar 1 000 till 5 000 soldater i baltiska och östeuropeiska länder, med möjligheten att snabbt tiofaldiga antalet. Biden ska enligt uppgifterna fatta sitt beslut redan i veckan, och en sådan strategi uppger man skulle innebära ett mycket tydligt skifte för USA.

Amerikanska soldater uppges bland annat vara aktuella för Estland, Lettland och Litauen. Däremot ska inga placeras i Ukraina, enligt de alternativ som övervägs.

Redaktionen

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige