uppdateras

CMC Markets förklarar nedan vad en kryptovaluta är för något:
“En kryptovaluta fungerar autonomt och utanför traditionella bank- och regeringssystem. Kryptovalutor är ett betalningsmedel som ofta används vid internetbaserade transaktioner inom ett specifikt virtuellt nätverk av användare med en speciell mjukvara, för hantering av kryptovalutan och för att genomföra transaktioner”.

Så som CMC Markets förklarar kryptovaluta, tordes vara den gängse liksom allmänna förklaringen på vad en kryptovaluta är för något – det vill säga en valuta som är fri från insyn – från banker och regeringar – vars primära syfte tordes vara att främja handeln på Internet – i tron om att man är anonym.

Men – fortfarande har vi en global telekominfrastruktur som bärs upp av en gemensam part, som är verksam i 184 länder, och som i dessa länder, är ensamma om att ansvara för ländernas telekominfrastruktur. Nämligen det svenska företaget som avlyssnar hela världens befolkningar, och som även finansierar terrorgruppen ISIS – nämligen Ericsson.

Det globala banksystemet går genom Ericssons nät, och det gör även all form av transaktioner som sker på Internet. All form av kommunikation går genom Ericssons nät. Så även om man tror att man är anonym på Internet när man använder kryptovaluta – så är man inte det.

Och om man tittar på hur kryptovalutor används – så kan man se följande:

SvD 2018-02-10
 Ny forskning visar nu att nästan hälften av alla bitcoin-transaktioner är kopplade till kriminella aktiviteter.

SvD 2021-07-05
Allt mer penningtvätt sker via krypto­valuta – polisen lyckades frysa mannens bitcoin-konto i ett skatteparadis.

Finansinspektionen 2021-10-21
FI: Virtuella valutor, som till exempel bitcoin, erbjuder en viss anonymitet och kan köpas och säljas över nationsgränser utan att någon central motpart behövs. 

Realtid 2021-12-07
KTH-studenten Eric Pettersson Ruiz har kommit på ett sätt att stävja kryptovalutabaserad penningtvätt: ”Banbrytande upptäckt

Breakit 2022-01-11
Den colombianske knarkkungen Pablo Escobars företag – Escobar Inc – lanserar egen kryptovaluta

Eftersom kryptovaluta har varit spårbar ända från början – så tordes det enda syftet med kryptovaluta vara – att spåra penningtvätt. Helt enkelt att man har skapat en valuta för att locka in kriminella och andra nyttiga idioter som inte förstår sig på hur telekominfrastrukturen ser ut globalt: dvs att den är kontrollerad av en part med egenintresse, det vill säga kontrollerad och styrd av företaget Ericsson.

Man skapar en medial efterfråga efter kryptovaluta för att få in användare, vilket får till följd att värdet stiger (ha i åtanke att kryptovaluta saknar reellt värde – och består endast av ettor och nollor i ett datasystem. Den “värdeökning” man därmed talar om är fiktiv).

Om vi nu står inför att vi bevittnar födelsen av en ny världsmonetär ordning – så tordes kryptovaluta inte vara en del av den – eftersom vi kommer frångå globalism liksom den geopolitik som lagt grunden till dagens valutafinansiella system som består av räntebelastade skulder, som nu till största del existerar som ettor och nollor i ett datasystem. Kryptovalutan har också den funktionen – att kasta ljus på detta faktum: att 98% av alla pengar i vår globala ekonomi – består av digitalkonfetti som saknar reellt värde.

Eftersom dagens ekonomiska system redan är korrupt i grunden – som bygger på att ett fåtal ska berika sig på allt fler människors bekostnad – vilket syfte tjänar då kryptovalutor som en valuta som existerar i samma system – kontrollerad av samma enskilda part med egenintresse – om kryptovalutor inte har som enda syfte att spåra omfattande penningtvätt?

 

Andreas Swedberg

 

 

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige