världsordning
En amerikansk federal domare kommer att besluta om den försäkran som FBI använde för att rättfärdiga husrannsakan i den tidigare presidenten Donald Trumps hem i Mar-a-Lago i Florida ska hävas. Domaren erkände justitiedepartementets argument att det innehöll känslig information om källor men sa också att det intensiva allmänintresset kräver en viss frigivning av dokumenten. USA:s...
To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader or Prenumeration 6 månader.