uppdateras

En amerikansk federal domare kommer att besluta om den försäkran som FBI använde för att rättfärdiga husrannsakan i den tidigare presidenten Donald Trumps hem i Mar-a-Lago i Florida ska hävas.

Domaren erkände justitiedepartementets argument att det innehöll känslig information om källor men sa också att det intensiva allmänintresset kräver en viss frigivning av dokumenten.

USA:s domare Bruce Reinhart säger att han är benägen att offentliggöra en del av intyget.

Trump har uppmuntrat frigivningen av intyget, medan justitiedepartementet protesterade och hävdade att det skulle göra ”irreparabel” skada på en pågående utredning som de säger är i ett tidigt skede.

”Den kommer att släppas så småningom,” sa Fox News-bidragsgivaren Andy McCarthy.

REDAKTIONEN

Relaterat
FBI sökte sekretessbelagda kärnvapendokument i Trump-razzian

Leave a Reply