uppdateras

Sedan man infört lagen Roe v Wade.  i högsta domstolen 1973 – har över femtiofyra miljoner barn blivit aborterade. Den så kallade ”rätten till privatliv” som tillät abort på begäran skapades av Högsta Domstolen för kvinnor, men sedan fyrtio år tillbaka har den rätten utökats till även abortläkaren. Detta hölje av integritet gör det möjligt för abortläkare att bokstavligen komma undan med mord och tusentals kvinnor skadas varje år.

Abort har blivit den mest oreglerade branschen i USA eftersom guvernörer, lagstiftare och advokater misslyckas med att verkställa eller skriva lagar som faktiskt kommer att skydda kvinnor. Denna rapport försöker undersöka denna fråga i hopp om att kongressen överväger utredningar att utforska den fysiska, juridiska, kulturella och ekonomiska skadan som abort har skapat i USA. Rapporten i sin helhet EFFEKTERNA AV ABORT PÅ DEN SVARTA BEFOLKNINGEN

REDAKTIONEN

Relaterat
Planned Parenthood raderar Margaret Sangers namn från klinik

Leave a Reply