uppdateras

EU-kommissionen har fått upp ögonen för Sveriges korruption med offentliga medel. I en rapport uppmanar man nu Sverige att åtgärda detta och kommissionen kräver att även myndigheten MUCF politiska bidragsutdelning ska granskas.

I dag presenterades rapporten om läget för rättsstatens principer i medlemsländerna. Sverige får i rapporten skarp kritik och flera rekommendationer att göra mer mot bland annat korruption och organiserad brottslighet – organisationer som får skattepengar på offentligfinansierad verksamhet.

”Korruption i samband med att organiserad brottslighet infiltrerar den offentliga sektorn och/eller den vita ekonomin är ett problem”, skriver kommissionen om Sverige i rapporten.

Enligt rapporten uppvisar Sverige också tillkortakommanden när det gäller den ”juridiska definitionen” av korruption, som är alltför snäv.

”I Sverige leder tillkortakommanden beträffande den rättsliga definitionen av korruption till att antalet åtal och domar för korruption är blygsamt”, heter det i rapporten.

”Kampen mot korruption bygger både att man både ska ha en robust antikorruptions­lagstiftning och se till att den tillämpas”, understryker kommissionen vidare.

EU-kommissionen har de senaste åren inlett en rad rättsliga åtgärder mot flera EU-medlemsländer för bristande respekt för ”rättsstatens principer”.

För Sveriges vidkommande skapar arbetet mot mutor och infiltrering av politiker och organiserad brottslighet i offentligt finansierad verksamhet en stor oro, eftersom kommissionen anser att svenska politiker inte gör tillräckligt för att åtgärda problemet.

”I Sverige är reglerna mot svängdörrar mellan näringslivet och de högsta beslutsfattarna i staten begränsade i sin räckvidd och regeringen har påbörjat en utvärdering av det nuvarande systemet”, skriver kommissionen.

REDAKTIONEN

Relaterat
MSM-medier och alternativa medier har ljugit om allt

Leave a Reply