uppdateras

Wellander var son till borgmästare Carl Wellander och blev sedermera filosofie licentiat 1910, filosofie doktor och docent i tyska 1911 vid Uppsala universitet på avhandlingen Studien zum Bedeutungswandel im Deutschen.

Han blev adjunkt vid Högre Allmänna Läroverket i Uppsala 1918, lektor i modersmålet och tyska där 1919, i Västerås 1925 samt vid Norra Latin i Stockholm 1926. År 1928 blev han docent vid Stockholms högskola och var 1931–1951 professor i tyska språket vid nämnda högskola.

Wellander var ledamot av 1924 års skolsakkunniga, 1927 års skolsakkunniga och 1940 års skolutredning samt representant i nämnden för svensk språkvård 1944–1974. Han blev ledamot av Vitterhetsakademien 1940, av Vetenskapsakademien 1951 samt utländsk ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten 1955.

Wellander promoverades till hedersdoktor i Heidelberg när detta universitet firade sitt 550-årsjubileum 1936.

Bland hans skrifter märks Riktig svenska (1939, fjärde omarbetade upplagan 1973) och Kommittésvenska (1950). Hans motto var: Skriv klart, Skriv enkelt, Skriv kort, Skriv Svenska (för övrigt även rubrikerna i kapitlet Allmänna riktlinjer i 1973 års upplaga av Riktig svenska).

Erik Wellanders språkvårdspris delas ut årligen av Stiftelsen Erik Wellanders fond. Wellander är begravd på Simonstorps kyrkogård.

Med tanke på att ord styr tankar, som gör det möjligt att tänka mer eller mindre komplext, beroende på vilket ordförråd individen besitter. Vill man därför hjärntvätta en befolkning tar man deras språk – och begränsar deras förmåga att tänka. ”Tänk kort och tänk enkelt” kan man omformulera Erik Wellanders gärning på det svenska folket och hans avtryck på det svenska språket.

Det är därför som en person som besitter ett rikt ordförråd anses vara intellektuell – eftersom en sådan individ förmår att uttrycka sina tankar.

Att härska genom att söndra har en given agenda – och att hjärntvätta ett helt folk är givetvis en stor del av denna givna agenda.

 

Andreas Swedberg

Leave a Reply