uppdateras

Det var en gång ett litet obetydelsefullt land som kontrollerade världens telekominfrastruktur, energiförsörjning och försåg världen med vapen för att underhålla konflikter. Landet var helt ensamma om att ha den ökända FRA-lagen för att kunna lagra information från världens medborgare, genom techföretag som Google, Facebook och Amazon som valt att lägga sina datalagringshallar i det lilla obetydeslefulla landet vars befolkning ansåg att de är världens mest upplysta – trots att befolkningen blivit lurade i minst 800 år.

 

Historien tar en vändning när ett virus som dödar betydligt färre än passiv rökning drabbar det lilla obetydelsefulla landet, och man stänger ner hela samhället för att få bukt på det hemska viruset. Befolkningen erbjuds ett vaccin som tagit mindre än ett år att färdigställa för att bekämpa det hemska viruset – och befolkningen får till svar att det är helt frivilligt att ta vaccinet – men man får inte äta, träffa vänner, släkt, gå på restaurang eller gå till arbetet om man inte tar vaccinet. Och de som valde att vaccinera sig – ger sig sen på de som inte vill vaccinera sig – istället för att ifrågasätta varför de ska behöva vaccinera sig överhuvudtaget – eftersom forskning visar att även vaccinerade sprider viruset och att man inte kan vaccinera bort ett virus – om så 100% av befolkningen vaccinerar sig.

Men tack vare det mycket dödliga viruset- som dödar färre än passiv rökning – vaknar den hjärndöda befolkningen i det lilla obetydelsefulla landet när de insåg att de blivit lurade – och bestämde sig för att en gång för alla utvecklas som individer – och införskaffade ett helt nytt rättssystem – då världens mest upplysta befolkning inte hade en aning om att rättssystemet var korrupt i grunden – trots att ett annat större obetydeflsefullt land skickat sin nationella säkerhetsrådgivare som besökt det lilla obetydeslefulla landet och pekat med hela handen och påtalat det uppenbara att det lilla obetydeslefulla landet inte har ett rättssystem som är värt namnet.

 

 

 

Men inte heller visste befolkningen i det lilla obetydeslefulla landet att pengar är räntebelastade skulder – vars skuldberg kan växa sig så pass stort att ekonomin till slut blir skuldmättat.

 

 

 

Slutet gott – allting gott. The end

 

Andreas Swedberg
Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige