uppdateras

Stockholm är ett sandslott som bygger på institutionell korruption sen Axel Oxenstiernas dagar. Korruptionen bygger på att säkra naturtillgångar – det vill säga att stjäla det som tillhör folket för att berika sig själva. Varje svensk bör ställa sig frågan – hur kommer det sig att människor i Norrland – som har mest naturtillgångar i Sverige – inte har samma levnadsstandard som man har i Stockholm – och vad menade egentligen rikskanslern Axel Oxenstierna (f. 1583) när han sa att I Norrlandhava vi ett Indien inom våra gränser, bara vi rätt förstå att utnyttja det?

Ingen har så stark tilltro till banksystemet som stockholmare – ty ingen har så stora banlån som stockholmare. Det måste till en stockholmare för att köpa ett kök och en toalett (läs bostad) för 45 000 miljarder – ovetandes om vad pengar de facto är för någonting. I en stockholmares sinnevärld finns det ingen gräns för hur mycket en bostad kan öka i värde – i en stockholmares värld finns pengar till för att skapa sig en image – en identitet – eftersom en stockholmare är ovetandes om att det som skapar en identitet är att kunna handskas med sina tankar liksom känslor – det vill säga – att lägga vikt på personlig utveckling – och förkasta materialismen.

Men vem kan klandra stockholmare – egentligen – när kulturen i staden bygger på att roffa åt sig – att stjäla – och att bokstavligt gå över lik för att få det man vill ha. En stad som är omfamnad av omoral och girighet – där den som kritiserar systemet fryses ut och blir smutskastad – och den som håller käften blir rikligt belönad med pengar och titel som ska ge personen trovärdighet och – åter igen – en identitet.

Det är alltså från denna stad vårt land styrs – en stad som är nedsmutsad av korruption – en stad som uppbärs av korrupta politiker som endast är politiker för att lyfta lön – se åt andra hållet – och hålla käften. I 400 år har vi haft detta system – ett system som uppbärs av ett bedrägligt finanssystem som ingen svensk politiker eller svensk media har velat upplysa folket om hur det ser ut och fungerar i grunden. Svenska folket har inte ens fått veta att deras förvärvade pengar – som de jobbar och sliter för – saknar reellt värde. Förstår ni hur illa det är – och hur djupt odemokratiskt det är – framför allt då privatägda banker kontrollerar skapandet av det allmänna betalningsmedlet (som vi kallar pengar) och därmed påverkar politiken – eftersom pengar styr politiken?

Min fasta övertygelse är att framtiden tillhör patrioter – och att stockholmare kommer tvingas att vakna till en ny verklighet – som inte handlar om att ha 15 hus, 75 mobiltelefoner, 500 tv-apparater, 33 bilar och 5000 olika klädesplagg som de alla har ett visst tryckt märke – som ska frambringa en form av status liksom image – det är liksom totalt hål i huvudet – och det är den här staden som svenska folket har valt att underkasta sig – med dessa egotrippade tillika mentalt handikappade människor som helt och hållet saknar all form av verklighetsförankring – och som enbart ser till att sko sig själva – på den stora massans bekostnad.

Sist om sist – det är inte bankerna eller regeringen som bestämmer i vårt land – det är folket som bestämmer vad Sverige ska vara. Framtiden tillhör inte Stockholm – ty svenskar behöver ingenting av den skit som produceras i Stockholm – Sverige klarar sig utan Stockholm – men Sverige klarar sig inte utan folket – och när folket väl har bestämt sig – så tar folket kontroll över landet – och makten i Stockholm faller.

Det gamla systemet spolas nu bort – och det gamla systemet var ett riktigt Kalle Anka-system – skapat av egennytta för att några få ska berika sig själva. Ett system som var utdömt på förhand – men de ville ändå köra systemet i botten – rädda för vad människor ska säga när de förstår att de blivit lurade – men folket förstår – folkets vrede kommer – och föraktet mot Stockholm kommer växa – i takt med att kärleken till Sverige och de människor som bebor landet tilltar – framtiden och Sverige tillhör som sagt patrioter.

Hela det politiska etablissemanget är djupt korrupt – och alla i den offentliga sfären som inte upplyst folket om hur banksystemet ser ut i grunden – alla på den politiska kartan – från Sverigedemokraterna till Vänsterpartiet – är korrupta. De är inga Sverigevänner och de värnar inte om svenskars suveränitet. Lita därför inte på politikerna – från något politiskt läger – ty för första gången i det här landets liksom i vår världs historia – har vi nu möjlighet att skapa ett system som alla vet hur det ser ut och fungerar i grunden – för första gången i mänsklighetens historia – har människor möjlighet att bli fria i själ, hjärta och i tanke – och i den nya världen ryms inte Stockholmsbyråkrati.

Martin Ericsson

 

 

 

 

Leave a Reply