uppdateras

Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig så löd formeln som trummades in i oss svenskar under Kalla kriget. Men i största hemlighet samarbetade Sverige med Nato-länderna i en omfattning som hittills hållits dold för svenska folket.

Mikael Holmström, författare till boken Den dolda alliansen – Sveriges hemliga Nato-förbindelser, utgiven på Atlantis, Stockholm 2011, ISBN 9789173534048.

Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig så löd formeln som trummades in i oss svenskar under Kalla kriget. Men i största hemlighet samarbetade Sverige med Nato-länderna i en omfattning som hittills hållits dold för svenska folket.
I boken avslöjas en dold allians med hemliga möten, signalförbindelser och krigsförberedelser med Nato-grannarna Danmark och Norge. Den gemensamma fienden var Sovjet, och Sverige hade ingen försvarsplan för neutralitet i krig. Militär hjälp från USA skulle landa här inom några dygn.
Den spännande skildringen bygger på dokument och intervjuer med 150 politiker, officerare, diplomater och andra nyckelpersoner i och utom Sverige. Mikael Holmström är reporter på Svenska Dagbladet och har i över 30 år bevakat svensk säkerhetspolitik. Han är ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Norrländska Socialdemokraten, NSD, har tidigare skrivit om hur Sverige deltog i bildandet av Nato:
Socialdemokraterna Paul-Henrik Spaak och Einar Gerhardsen deltog i bildandet av Nato 1949.

Redaktionen

Relaterat
Damberg och ÖB fick följa med Wallenberg på Nato-möte i Finland?

 

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige