fri

Borås Tidning erkänner att man stöttade slaveriet i Borås för att främja egennytta och dra egen vinning av slaveriet. Borås Tidning har idag nämligen publicerat en ny artikel i sin artikelserie i spåren efter bomullsslaveriet i Sjuhärad. Man erkänner nu att Borås Tidning öppet försvarade de södra slavstaterna under det amerikanska inbördeskriget 1861–1865. Borås Tidning skriver att BT förmodligen var den enda dagstidningen i landet som ställde sig på slavägarnas sida.

Dessutom kan köpet av tidningen delvis ha finansierats med intäkter från slavbomullen.

Carl Gustaf Rydin (1798–1877) var en av Borås mäktigaste män på 1800-talet. Han var bland annat fabrikör, riksdagsman, byggmästare, och tidningsägare. Dessutom ägde han en teater och en bokhandel i staden. En person som såg till att dra vinning av sitt politiska och ekonomiska engagemang – alltså.

Under den stora bomullsboomen började Rydin på 1820-talet driva ett textilfärgeri i Borås och utökade verksamheten med ett eget, mindre bomullsväveri. När han år 1838 köpte Borås Tidning kan affären därför ha finansierats med vinster från bomullsindustrin. Tidningen hade en närmast liberal profil och något stöd för slaveriet märktes till en början inte på tidningssidorna. Tvärtom intogs somliga slaverikritiska texter från andra tidningar i spalterna under 1850-talet.

När bomullskrisen i Sjuhärad förvärrades av kriget blev tongångarna dock alltmer sydstatsvänliga under Carl Gustaf Rydins redaktörskap. Bomullsindustrin i Sjuhärad – och Rydin personligen – hade starka affärsintressen i bomullen från slavstaterna och man ville därför sannolikt inte bita handen som föder en.

REDAKTIONEN

Relaterat

Artikelserie: Borås är byggt på blodspengar från slaveriet i USA

Ett sargat samhälle ur ett sargat samhällssystem

Den svenska historian kommer skrivas om till nackdel för svenskar

Borås politiker rev den gamla teatern – invånarna ville ha den kvar

Politiker i Borås lät bränna ner hela byar för industriområdet Viared

Historiebeskrivningen om hur ASEA AB blev ABB

Sverige har enorma problem att ge trovärdighet till sin demokrati

MSM-medier och alternativa medier har ljugit om allt

Sverige är en bankdiktatur sminkad som humanitär stormakt

Är svensk kultur verkligen värt att bevara?

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige