fri

Den 17 maj 1865 undertecknade tjugo länder den första Telekomunikationsunionen (Telegrafkonventionen), och den var helt enkelt nödvändig för att koppla samman de nationella telegrafinäten med varandra. Med telefonens och radions tillkomst utvidgades ITU:s arbete snart till att omfatta telekommunikation i bred mening. Här bör man ha i åtanke att det svenska telekomföretaget Ericsson finns i cirka 180 länder.

Den 17 maj 1865 grundades den Internationella Telekommunikationsunionen (International Telecommunication Union, ITU). Då hade idén om att skicka elektroniska signaler över kablar redan fått i gång en dramatisk kedjereaktion där flera olika tekniker tävlade sinsemellan. ITU skapades för att möta ett växande behov av ett internationellt regelverk och organisationen har sedan dess spelat en central roll för att förena människor, denna utmaning fortsätter än idag med nya 3G mobiltelefoner och bredbandsteknologier.

Med telefonens och radions tillkomst utvidgades ITU:s arbete snart till att omfatta standarder för telekommunikation i bred mening. Internationella teleunionen delar upp världen i tre regioner, ITU regions, med syftet att hantera det globala radiospektrumet. Varje region har sin egen uppsättning av frekvenstilldelningar, även det huvudsakliga skälet för att definiera regionerna.

Region 1 består av Europa, Afrika, Mellanöstern väster om Persiska viken inklusive Irak, tidigare
Sovjetunionen och Mongoliet.

Region 2 består Amerika, Grönland och delar av östliga öar i Stilla havet.

Region 3 består huvudsakligen av Asien utom tidigare Sovjetunionen, Iran och länder öster om
Iran, samt större delen av Oceanien.

Dagens ISO har en föregångare i ISA, International Federation of the National Standardizing Associations. ISA grundades 1926 med ambitionen att samordna alla tekniska standarder och normer. Efter kriget närmade sig FN och ISA varandra med avsikten att skapa ett nytt globalt standardorgan, och 1946 enades delegater från tjugofem länder i London om att skapa det moderna ISO som officiellt började verka i februari 1947.

ISO har i regel en lokal organisation i varje land, en NSB, National Standards Body som kan vara privat, offentlig eller kombinationer därav. I Sverige har SIS den rollen. I Tyskland DIN, i USA ANSI och i Frankrike AFNOR osv. Totalt finns det 165 medlemmar i världen och cirka 2 700 tekniska arbetande kommittéer.

För att göra bilden komplett behöver även den regionala samordningsnivån nämnas. Standardiseringsorgan på den nivån finns i form av Europeiska kommittén för standardisering – CEN, europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering – CENELEC och Europeiska telekommunikationsstandardinstitutet – ETSI som är en organisation
med 800 medlemmar i form av nationella standardiseringsorganisationer, tillverkare och användare. ITS är utsedd att representera Sverige i ETSI.

I Europeiska unionen erkänns endast standarder som skapats av CEN, CENELEC och ETSI som europeiska standarder och medlemsstaterna är skyldiga att meddela Europeiska kommissionen och varandra om alla utkast till tekniska föreskrifter om IKT-produkter och tjänster innan de antas i nationell lag. I Europa finns även Institutet för referensmaterial och mätningar, IRMM. Ytterligare ett femtontal regionala organisationer finns för olika världsdelar.

Tillsammans täcker ISO standardisering inom de flesta områden med tre undantag: det ena är elektroteknik och elektronik som täcks av IEC. Det andra är telekommunikation som täckas in av ITU. Det tredje är IT eller informationsteknologi som hanteras genom ett samarbete mellan ISO och IEC, som går under benämningen JTC1, Joint Technical Committe 1, vars syfte är att utveckla, underhålla och främja standarder inom informationsteknik och informations- och kommunikationsteknik.

Många av dessa är aktuella för industrins digitalisering, som exempel: säkerhet, portabilitet, interoperabilitet, användargränssnitt, harmoniserat språkbruk, prestanda och kvalitet med mera.

REDAKTIONEN

Relaterat

Ericsson investerar 470 miljoner CA$ – samarbetar med regeringen

Företaget Ericsson har försett al-Qaida med högteknologi

Ericssons styrelse med Jacob Wallenberg nekas ansvarsfrihet

Wallenberg är den rikaste familjen i världen – mål uppnått?

Mobiltäckningen i Ryssland kass när Ericsson lämnar

Mutanklagelser mot anställda på Ericsson läggs ner

In ArtikelEKONOMIInrikesSAMHÄLLEUPPLYSNING

Ericsson anklagas för korruption i Bulgarien – “dealing with whistleblowers”