uppdateras

De gamla och traditionella medierna har ljugit om allt för de vill inte ha en upplyst och medveten befolkning. Det tjänar inte deras intressen. Målet för medierna är att vara megafoner för att fortsätta skapa förtroende åt det förljugna och korrupta systemet (ekonomiska och politiska) som vi alla tvingas vara en del av, till följd av att medier ger oss direkt felaktig information.

https://bladet.se/nyheter/inrikes/gamla-medier-och-alternativmedier-kommer-efter-nasta-ar-vara-irrelevanta/

Medierna hade kunnat upplysa oss om banksystemet och dess mekaniska funktion i grunden, men det har dom inte gjort. Medierna hade kunnat granska Estonia, men det har man inte gjort. Medierna hade kunnat stampa in på Investors kontor och ställt kritiska frågor, men det har man inte gjort. Medierna hade kunnat informera svenskar om att nazismen skapades i Sverige enbart för att tjäna egennyttan, men det har man inte gjort. Och alternativa medier som säger sig tjäna folket – har som endas syfta att polarisera och ställa människor mot varandra för att sätta oss i olika fack. Det är patetiskt.

https://bladet.se/nyheter/utrikes/beviset-vasterlandska-medier-sprider-desinformation-om-ukraina/

Vi som jobbar med denna typen av upplysning har själva fått söka information, då vi har insett att vi inte får rätt information från de ägardirektivstyrda medierna. Vårt jobb nu är att upplysa medborgare om att vi är grundlurade, allihop, och att vi tillsammans kan vända utvecklingen och röra oss mot ett nytt samhälle, tillsammans, genom medvetengöra lögnerna som vi har blivit pådyvlade.

Vi behöver alla hjälpas åt att upplysa varann om sakens sanna natur, så vi kan utvecklas och inte riskera att vi hamnar i samma situation igen. Vi människor behöver bli medvetna om oss själva, så vi vet att förstå oss på våra egna känslogrundade värderingar, men givetvis även om det som pågår runt omkring oss och ha intresse av att förstå varför.

https://bladet.se/nyheter/utrikes/usas-tidigare-justitieminister-bill-barr-larmar-om-medias-korruption/

Det pågår just nu ett gigantiskt och världsomspännande folkbildningsprojekt som utgår ifrån en stingoperation för att hjälpa till att skapa denna medvetenhet, men det är upp till oss alla att hjälpas åt och sprida och dela information. Det ligger alltså en form av planering bakom det som sker.

https://bladet.se/nyheter/stingoperation-vad-innebar-det/

ANDREAS SWEDBERG

Leave a Reply