uppdateras

Vinstmaximering till varje pris? I Äkta varas granskning av 38 olika vaniljglassar har man funnit att det är stor skillnad på glass och “glass”. En tillverkare använder endast fyra ingredienser, medan en annan använder hela 16 stycken, varav merparten tillsatser, aromämnen och industriella ingredienser.

Att aktiebolag ska gå med vinst är stadgat i lag. Aktiebolagets syfte är att ägarna ska ges vinstutdelning och värdeökning på sina aktier. Detta framgår av 3:3 aktiebolagslagen (ABL). Inom ramen för marknadsekonomi har denna fördelningsidé under årens lopp medfört att svenska bolag ansträngt sig för att producera varor och tjänster på ett allt effektivare och billigare sätt. Man kan därmed ställa sig frågan, om vi får de produkter som vi kan förvänta oss?

Så när vinstmaximering är det viktigaste och primära för ett företag – kan vi då verkligen förvänta oss kvalité som vi efterfrågar på företagens produkter, och kan vi anse företag utgöra hälsosamma samhällsfunktioner om målet är att berika aktieägarna enligt lag?

Rolf Skog, adjungerad professor, skriver:
Affärsverksamhet bedrivs i de allra flesta fall, oberoende av om verksamhetsföremålet är att tillverka flygplan, göra datorprogram, tillhandahålla utbildning eller något helt annat, i syfte att generera ett överskott, en vinst. Det är också, sedan aktiebolagslagstiftningens barndom, lagens utgångspunkt. Verksamhetens syfte är att generera vinst till fördelning bland aktieägarna, om inte annat framgår av bolagsordningen. 

Se 3 kap. 3 § ABL. I 1910 års och äldre aktiebolagslagar gjordes inte någon åtskillnad mellan bolagets verksamhetsföremål och verksamhetens syfte. Icke desto mindre var utgångspunkten att bolagets syfte var att bereda aktieägarna vinst, om inte annat föreskrevs i bolagsordningen, se bl.a. Nial, H., Bolagsstämmobeslut, 1934, s. 33. I 1944 års aktiebolagslag gjordes för första gången en åtskillnad mellan verksamhetsföremålet och verksamhetens syfte, se SOU 1941:9 s. 62 och 78 f. Sålunda föreskrevs i 9 § 1 mom. fjärde stycket att ”I den mån med bolagets verksamhet ej åsyftas beredande av vinst åt aktieägarna, skall i bolagsordningen angivas verksamhetens syfte…”. En motsvarande bestämmelse upptogs sedermera i 12 kap. 1 § andra stycket i 1975 års aktiebolagslag.

FAKTA: Glassarnas innehåll från Äkta varas granskning
• I sin enklaste form innehåller vaniljgräddglass bara fyra ingredienser: vispgrädde, socker, äggula och vaniljstång. Äkta varas test visar dock att många glassar innehåller betydligt fler, och andra, ingredienser.
• I en majoritet av glassarna i testet har vanlig mjölk och grädde delvis ersatts med industriella mejeriprodukter som mjölkpulver, vasslepulver, mjölkprotein och smörfett. I vissa fall är grädden eller smörfettet helt utbytt mot billigare vegetabiliska fetter, bland annat palmolja.
• Även sockret är ofta delvis utbytt mot billigare industriella motsvarigheter, till exempel glukos-fruktossirap, som utvinns från bland annat majs.
• I drygt hälften av glassarna har också hela ägg eller äggula ersatts med emulgeringsmedlet E471, mono- och diglycerider av fettsyror, och i ett fall med majsstärkelse (Järnaglass). Därtill innehåller de flesta av glassarna ett eller flera stabiliseringsmedel.
• Den dyra vaniljen är ofta helt eller delvis ersatt med aromämne.
• Mängden luft i glassen har Äkta vara inte tittat på i testet. En granskning av Testfakta (2007) visar dock att vissa tillverkare blandar in stora mängder luft i glassen, vilket påverkar priset kraftigt.

Andreas Swedberg

Relaterat
17.000 miljarder i penningtvätt avslöjade i läckta dokument år 2020

 

 

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige