uppdateras

BLADET har inlett internationella samarbeten med organisationer och personer utanför Sverige. Målet är att främja idédebatt för att diskutera lösningar på dagens problem – och att lära av och stötta varandra i den nya tid som vi alla står inför. Vi tycker att det räcker nu med att utmåla en fiende som just fiende – för det duger inte att bara påpeka problem, utan att kunna peka på konstruktiva lösningar. På samma sätt – förmår man att peka finger på någon annan – så ska man också kunna peka finger åt sig själv. Däri ligger utvecklingen. Vi är alla en del av problemet – vilket innebär att vi alla kan vara en del av lösningen. Det är dags att inse det nu.

Att lämna Facebook handlar egentligen enbart om att få möjlighet att fokusera på det som vi tycker är viktigt för att främja samhällsutveckling. Vi har nått utanför Sveriges gränser med vår rapportering – och vi vill fortsätta utvecklas åt det hållet. Som vi har påpekat tidigare tycker vi att nivån är allmänt för låg – och vi vill vara ett föredöme och staka ut en ny väg – genom att upphöra vara en del av ett kluster där människor trycker ner åsikter i halsen på varandra. Därför – inser vi att om man intresserar sig för det som BLADET skriver om – så hittar man till oss ändå.

Vi har nya skribenter på väg in som sökt sig till oss på grund av vår publikation och det vi skriver om liksom det vi ger uttryck för. Även dessa skribenter har internationell bakgrund. Det handlar om att bredda perspektivet – bredda tankarna – för chans att nå djupare fördjupning.

Jag kommer inom några veckor hålla ett anförande om BLADET och vår ambition att göra Sverige och välden lite bättre.

 

ANDREAS SWEDBERG

 

Leave a Reply