uppdateras

Människor behöver få upp ögonen för det som ter sig som falskt – för att kunna förstå vad som är sant. Om vi ska vara helt ärliga mot varandra så vet vi väldigt lite om vad som är sant – eftersom ingen kungör direkta uppgifter om vad som är sant. Vi får nöja oss med information som håller oss i schack – det vill säga – att vi får den information som man anser att vi klarar av att hantera och bearbeta. Vi är som människor inte menade att vara fullärda – det innebär att det inte finns en sanning – världen är inte svart eller vit. De som anser sig vara goda – kan mycket väl uppenbara sig som onda inför andra. Därav – är det av yttersta vikt att ständigt söka information – och att ständigt utvecklas. Vi kan som människor inte lita på att andra ska ge oss ”rätt” information – om man har som avsikt att ge oss fel eller ofullständig information. Vi behöver lära oss att navigera och söka information själva.

Vi har alltså att förhålla oss till information – och då olika typer av information. Man kan helt enkelt inte skapa analyser av sådant som man inte vet något om – på grund av sägner – på sådant man tror kommer hända – där en viss sida utpekas som god – och en annan som ond. Här bör man vara väldigt försiktig för att inte gå fel. Därför har vi sagt flera gånger: alla kan ägna sig åt upplysning – och att det är fel att bara följa några få som upplyser.

Majoriteten av oss har länge trott att vi bor i världens bästa land – alla kategorier – att vi lever i fred och frihet i Sverige – en humanitär stormakt – när ingenting kan vara mer fel. Sverige är istället grundat på att hålla befolkningen vilseledd och oinformerad. Det är vad det ekonomiska liksom politiska systemet bygger på. Sverige är dessutom modern till nazismen.

Så vem kan man lita på i en värld som vill att vi skuldsätter oss och lämnar ifrån oss våra barn så tidigt som möjligt – när vi själva söker svaren på meningen med livet i våra yrken/pengar och materialism? Om någon sagt till oss tidigare, att pengar i grunden är skulder – skulle vi då inte ha gjort annorlunda val? Om människor förändrar sig och förhåller sig till information på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare – skulle inte det då resultera i att samhället förändras – eftersom människor förändras utifrån den information som tillgetts dom?

Vem äger tolkningsföreträde på nyheter? Vad och vem bedömer vad som är sant? En sanning är sann så länge och fram till dess att den bedöms eller förkastas som en lögn. Det motsvarande gäller givetvis för lögnen – som slutar att vara en lögn efter att man kan påvisa att lögnen representerar sanningen.
Vad vi kan veta helt säkert är att inget är helt sant – och att inget är helt falskt. Vi har bara att förhålla oss till det vi vet just nu. Valet är att tro eller att misstro – i sökandet på sanningen.

 

ANDREAS SWEDBERG

Relaterat
Nyttiga idioter och upplysning – alla vill styra dig i en given riktning

 

Leave a Reply