uppdateras

USA: Wisconsin bekräftar att det var ett massivt valfusk 2020 där stora vitala delar bekräftats till att inte ha fungerat. Se rapporten i artikeln och bedöm själv.

Citat från utredningens slut


Och för det andra skulle lagstiftaren behöva åberopa och
utöva sedan sin plenumbefogenhet att utse den lista över väljare som den ansåg bäst tilldelas
med utgången av valet, hade det genomförts lagligt i enlighet med delstatsvalet
lagar som trädde i kraft den 3 november 2020. Detta skulle leda till att de relevanta väljarna avstyrks,
om lagstiftaren kom fram till att de inte var den vallista som bäst överensstämde med
valet om det genomförs i enlighet med alla relevanta Wisconsin-lagar som gäller på valdagen.


Klicka här och hela rapporten här!

Redaktionen

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige