Grundlagar

SVERIGES RIKES GRUNDLAGAR sen 1909 är övertäckt med hakkors. Boken är tryckt i 600 exemplar på papper från Lessebo pappersbruk. Kungl. Maj:ts och Rikets Ständers fastställda regeringsform med de därefter, och sist vid riksdagen i Stockholm år 1909, af konungen och riksdagen antagna förändringar. Daterad Stockholm den 6 juni 1909.

Grundlagar

REDAKTIONEN

Relaterat
Sverige skapade nazismen – inte Tyskland

Leave a Reply