uppdateras

Han har gjort flera utspel mot Sverige, Nigel Farage, om hur svenska medier förvränger och är oärliga i sin rapportering om vad som händer i Sverige. Det gäller framför allt invandringens konsekvenser och de brott som sammanlänkas med den.

År 2020 förklarade Nigel Farage att anledningen till att svensk media och svenska politiker är oärliga i sin rapportering om Sveriges samhällssituation, beror på att vi har en lag, hets mot folkgrupp, som hindrar medier och politiker att peka ut invandrare av viss etnicitet eller religiös tillhörighet. Det svenska folket blir därför vilseledda av bristfällig information.

Farage har tidigare dömt ut Malmö, Sveriges tredje största stad, för att vara våldtäktshuvudstaden nummer 1 – våldtäktshuvudstaden av Europa.

Andreas Swedberg

Relaterat
Nigel Farage 2014: Sluta lek krigslekar med Putin (se filmen)

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige