uppdateras

Världens största havsbaserade vindprojekt – Dogger Bank – som nu är under uppbyggnad av sen norska energijätten Equinors – kommer att bli olönsam. Det avslöjar en färsk norsk statsfinansierad studie som Energinyheter skriver om.

Studien väcker utmanande frågor kring vad den norska statsägda olje- och gasjätten Equinors energiomställningsstrategi går ut på.

Studien lämnades nyligen över till Norges olje- och energidepartement, som finansierat den som en del av en bredare forskningsstudie om potentiella energiomställningsmöjligheter för Norge.

Equinors vd Anders Opedal satte i juni upp nya ambitiösa mål för företaget om att trappa upp sina investeringar i “förnybara energikällor och lösningar med låga koldioxidutsläpp” tills de uppgår till mer än 50 procent av de årliga bruttoinvesteringarna år 2030.

Utbyggnad som saknar motstycke

Equinor ser Dogger Bank-projektet i den brittiska delen av Nordsjön som en tillgång i världsklass som kan dra nytta av starka vindar, innovationer och en storskalighet som saknar motstycke: Vindkraftparken kommer att få 3,6 gigawatt installerad kapacitet när den är färdigställd.

En av studiens författare säger till den norska nyhetsportalen Upstream att det enorma projektets avkastning inte når över Equinors avkastningskrav. Därför anser forskarna att projektet är olönsamt.

–Vår uppskattning är att Dogger Bank är olönsamt. Projektet måste konkurrera med alternativa investeringsmöjligheter, säger professor Petter Osmundsen vid universitetet i Stavanger.

bild

Redaktionen

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige