uppdateras

Investor väljer att korrigera och korta ned sin uppmärksammande mångfalds- och inkluderingsplan. Orsaken är omfattande kritik av dokumentet. Det skriver Dagens Industri.

 

”Vi kanske uttryckte oss otydligt eller inte tillräckligt koncist”, säger Investors kommunikationsdirektör och hållbarhetschef Viveka Hirdman-Ryrberg.

 

Det var i slutet på oktober som Di:s politiske redaktör PM Nilsson i en ledare med rubriken ”Investor sviker sig självt” kritiserade bolaget för sin ändrade mångfalds- och inkluderingsplan. En kritik som senare backades upp av flera andra tidningars ledarsidor.

 

Enligt PM Nilsson skulle mångfalds- och inkluderingsplanen få motsatt effekt och i stället vara diskriminerande i bolagets sammansättning och vid dess rekryteringar. Han reagerade bland annat på att Investor frångått en historisk framgångsfaktor för svensk industri där meritokratin har fått avgöra vem som är bäst lämpad för ett jobb. Det vill säga att den med bäst meriter anställs.

 

Nu – nära tre månader senare – har planen alltså reviderats och kortats ned från tio till fem sidor av Investors ledningsgrupp och hr-avdelning.

”Det här har vi gjort eftersom det har uppstått en diskussion och för att vi inte vill misstolkas”, säger Viveka Hirdman-Ryrberg.

 

Debatt om mångfald: ”Svenska företag är fega”.Gary Baker, författare, och Viveka Hirdman-Ryrberg, hållbarhetschef på Investor, diskuterar huruvida bolag borde mäta och redovisa mångfald eller inte.

 

Så det här är ett resultat av kritiken?

 

”Absolut. Det blev ju en debatt och diskussion kring detta. Vi har dock samma hållning nu som tidigare, men vi vill inte miss- eller övertolkas. Vår utgångspunkt är hela tiden meritokrati, och det finns ingen motsättning mellan det och mångfald enligt oss.”

 

Varför nämndes då inte ordet meritokrati i den tidigare planen?

 

”Vi kanske uttryckte oss otydligt eller inte tillräckligt koncist. Nu vill vi vara tydliga även om vår hållning är densamma.”

 

Det är inte så att ni har ångrat er över innehållet?

 

”Vi har kortat ned rejält och flyttat ut det som enligt lag är hänförligt till aktivitets- och åtgärdsplaner angående anti-diskriminering. I Sverige har vi sju grunder för detta, medan i till exempel New York State finns det 21 grunder. Vi har flyttat ut dessa till ett internt dokument.”

 

I den ursprungliga planen framgick att en medarbetarenkät skulle ligga till grund för att uppnå en bättre mångfald och inkludering inom Investor. Det nämns inte längre.

 

”Vi har flyttat ut det till vår aktivitets- och åtgärdsplan som vi har internt”, säger Viveka Hirdman-Ryrberg.

 

Detsamma gäller även uppgifterna om den mångfalds- och inkluderingsgrupp bestående av anställda som ska ha en betydande roll vid rekryteringar.

”Det är också en del av vårt interna arbete. Det är inget ovanligt utan finns i många företag, i USA är det närmast ett måste”, fortsätter Viveka Hirdman-Ryrberg.

 

Investor har omkring 90 medarbetare. Bolaget har bland annat ägarintressen i Atlas Copco, ABB, Astra Zeneca, SEB, Epiroc, Ericsson, Nasdaq, Husqvarna, Saab och Electrolux.

 

Redaktionen

Leave a Reply