uppdateras

Data stödjer påståendet om att unga människor – framför allt flickor – har försämrad psykisk hälsa. Men data lämnar utrymme att tvivla på att smartphones är den främsta boven.

Sjukhusinläggningar för självskada har ökat med 140 % sedan 2010 skrev Jean Twenge – professor vid San Diego State – i en uppsats med titeln ”Har smartphones förstört en generation?” Hennes svar, ”ja”, var provocerande på den tiden. Nu är det en vedertagen refräng tillika anklagelse.

Uppmuntrad av färska uppgifter som visar på en ökning av depression bland amerikanska tonåringar, har både den brittiska och amerikanska pressen översköljt läsare med berättelser om sociala medier som påverkar ungdomars psykiska hälsa. Jonathan Haidt från New York University har jämfört sociala medier med vattenbräda. Allmänheten har uppmärksammat: i en nyligen genomförd undersökning sa 53 % av amerikanerna att sociala medier till största delen eller helt var ansvariga för att öka tonåringars depression.

Smartphones blev globala för länge sedan. Om de orsakar en epidemi av lidande i form av sorg bör vi kunna se bevis på runt om i världen. Data stödjer påståendet att unga människor, särskilt flickor, har försämrad psykisk hälsa. Men de lämnar utrymme för tvivel om att mobiler är huvudboven.

Den psykiska hälsan är svår att mäta. Frågeformulär påverkas av undersökningens utformning och psykologiska diagnoser varierar mellan länder och över tid.

Läs mer på The Economist.

REDAKTIONEN

Relaterat

Bevisat: Mobiler och sociala medier förstör barns psykiska hälsa