gta

Fastighetsskatten för Stenhammars slott har kungen undvikit att betala – trots att det står i avtalet att han ska betala all skatt. SVT:s Uppdrag granskning har avslöjat kungen, och nu kommer Statens fastighetsverk se till att kungen betalar fastighetsskatten.

– Det är ju svårt för oss att betala en skatt som vi ens inte visste existerade och som vi inte ens fått en faktura på, säger kungens överintendent, Jan Lindman.

År 1903 testamenterades Stenhammars slott i Flen till staten men med tillägget att det alltid skulle arrenderas ut till en arvsprins för 1000 kronor per år. 1966 tecknade kungen avtal om arrendet som kronprins och utöver slottet ingår en rad andra byggnader och över 2000 hektar mark. I arrendeavtalet står det att det är kungen som ska underhålla slottet. Men Statens fastighetsverk anser ändå att de har varit tvungna att lägga ner mångmiljonbelopp på byggnaderna.

Skattebetalarna har fått skjuta till runt tio miljoner och resten har tagits från en fond som följde med testamentet när slottet renoverades senast, även om kungen betalade en stor del själv.

– Stenhammar har ju mottagits som gåva för över hundra år sedan av staten och då är det staten som har fastighetsägareansvaret, säger Mats Wiberg, rättschef på Statens fastighetsverk.

I arrendeavtalet står också att arrendatorn ska betala alla skatter. Men här har kungen alltså inte följt avtalet.  Skattebetalarna har fått stå för fastighetsskatten. Statens fastighetsverk har inte känt till att kungen ska betala fastighetsskatten. Sedan 2008 har de betalat 1,8 miljoner kronor i fastighetsskatt för Stenhammars slott. 

– Det är två saker som komplicerar detta. Det ena, vilket är väldigt olyckligt, är att vi inte uppmärksammat det här villkoret som finns i avtalet. Men det andra, som gör det lite svårare, är att enligt uppgift ska det villkoret ha varit olagligt 1966. Det vill säga en fastighetsägare fick inte fakturera en arrendator skatten, säger Mats Wiberg.

REDAKTIONEN

Relaterat

Svenskar vill bevara monarkin och vill inte ha republik

Den svenska historian kommer skrivas om till nackdel för svenskar

Australien avskaffar brittiska monarkin från sina sedlar

Kungahuset bjöd Arnault på middag efter grova avslöjanden

Sverige upphörde vara monarki på 1700-talet?

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige