fri

Kriminella gäng – gängkriminalitet (organiserad brottslighet) – utgör 1-2% (100-150 miljarder) av Sveriges totala bruttonationalprodukt (7 081,7 miljarder). Varför får då gängkriminalitet så stor uppmärksamhet i media – och varför vill man från medialt som politiskt håll skapa en bild av att man förlorat kontrollen till människor som mördar barn, är avundsjuka på andra på grund av kläderna de bär och som markerar sin egna status genom att skryta om en livsstil som syftar till att berika sig själv på bekostnad av alla andra? I grund och botten handlar kriminalitet om avundsjuka – mellan främst vuxna – som hävdar sig gentemot varandra i grupp.

Det verkar ju faktiskt finnas hur många konflikter som helst i den kriminella miljön – där det tycks som att alla krigar mot alla – och där ingen är lojal. Talar inte det för att marknaden för den kriminella miljön är rätt mättad? Man har alltså skapat en marknad som ingen kriminell organisation/liga kontrollerar – och det innebär att gängkriminaliteten har ett syfte att tjäna i samhället – eftersom någon annan högre upp sitter på kontrollen.

Får de kriminella några straff i Sverige, eller vad är egentligen straffet för mord? Det är väl ungefär snarare som så att om man mördar någon i Sverige så får man 5 miljoner av staten, en glass och en utlandssemester till fri destination tillsammans med sina kompisar? För den kurdiske räven tillät man att lämna Sverige på grund av hotbilden mot honom, detta samtidigt som PKK – som är en terrorstämplad organisation – har omfattande aktiviteter i Sverige och kopplas till gängkriminalitet. Det är anledningen till att Turkiet inte släppt in Sverige i Nato, enligt utrikesminister Tobias Billström (M) (Dagens Nyheter)

Vill samhället inte ha gängkriminalitet – så skapar man inte gängkriminalitet. Eftersom det finns en djup stat som kontrollerar allt och alla – varför har de då släppt kontrollen på vissa punkter till organiserad brottslighet om det inte handlar om ett medvetet val att splittra samhället?

Kriminella gäng utgör absolut inget hot alls mot Sverige – de utgör snarare ett hot mot varandra – och på en mättad marknad så ser vi nu hur konflikterna hopar sig för kriminella organisationer. Som utomstående känns det rent av pressat – och högst troligt ser vi nu slutet på denna era – helt enkelt för att gängkriminaliteten har kommit att spela ut sin roll.

Svensk polis säger att det finns minst 40 släktbaserade kriminella nätverk i Sverige. Polisen påstår att dessa nätverk har kommit till Sverige enbart i syfte att begå brott. Frågan som ingen svensk politiker har ställt sig, som ingen svensk journalist ställer sig och inte heller svensk polis ställer sig – är vem som har bjudit in dessa kriminella nätverk till Sverige, i vilket syfte man har bjudit in dessa gäng till Sverige – och varför – eftersom polisen uppenbart vet vilka dessa släktbaserade nätverk är – varför man tillåter dessa kriminella nätverk begå brott?

Robert Obrien – USAs nationella säkerhetsrådgivare – sa under rättegången mot Asap Rocky – att anledningen att han var i Sverige för att övervaka rättegången, berodde på ”det svenska rättssystemet”. USA tycks därmed veta att Sverige inte har något rättssystem värt namnet. Men ändå har inte ett enda politiskt parti i Sverige belyst vikten av att rensa upp i våra domstolar eller överhuvudtaget rensa bland myndigheter för att bli av med den djupa korruption vi faktiskt har i Sverige. Vågar man ställa sig frågan; varför?

Vi kan konstatera – att det inte rör sig om slump.

REDAKTIONEN

Relaterat

“Kriminella nätverk i Sverige har kommit hit enbart i syfte att begå brott”

Kurdiske räven tilläts lämna Sverige på grund av hotbild

Teorier och orsaker till kriminalitet – orsaker till att begå brott

Ett sargat samhälle ur ett sargat samhällssystem

Bladets framtidsvision för Sverige – ett land i förändring för alltid

Norsk polis: tre faktorer till varför Sverige har grövre kriminalitet

Man åtalas för att ha försökt driva in pengar till PKK

Invandringen fyller inget syfte – EU lägger om invandringspolitiken

Regeringen: Sverige ska ha EU:s stramaste migrationspolitik

PKK:s aktivitet i Sverige är omfattande – kopplas till gängkriminalitet

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige