uppdateras

Vad är det största och mest betydelsefulla problemet samhället står inför idag? Skuldmättnad, Stagflation och Ackumulerad Räntekostnadstillväxt. Frågor som ingen – eller i alla fall mycket få – politiker eller journalist berör.

En enskilt privat part utgör skapandet av samhällets allmänna betalningsmedel som är räntebelastad skuld.

Nu är det Skuldmättat det enskilt kontrollerade finansiella systemet och det går baklänges och upp och ner, detta innebär en ovillkorlig utvecklingsriktning för samhället till det sämre i form av högre drivmedelspriser, elpriser osv den ackumulerade räntekostnadstillväxten är det ovillkorligt största problemet i denna utveckling, den växer över tid för alltid tills det havererar.

Det går inte att lösa ett Skuldproblem med med mera skulder, evig tillväxt på en endlig planet, det talar för sig självt..

Investor har ingen lojalitet emot den Svenska befolkningen, Investor har bara lojalitet emot sitt eget vinstmaximeringsintresse..

Investor Fam, Wallenberg kontrollerar naturresurser telekominfrastruktur, skapandet av samhällets allmänna betalningsmedel och all kraftförsörjning ABB och allt annat i samhället. för enskild nyttomaximering, vinstmaximering..

Detta är nödvändiga samhällsviktiga funktioner, som det allmänna måste ha kontroll på alltså under befolkningens kontroll om vi ska ha något samhälle i fortsättningen..

 

Håkan Halvarsson

 

#Bankreform

 

Leave a Reply