uppdateras

De fyra Svenska grundlagarna med Regeringsformen , där det står att läsa att All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.

Regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati då Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska fördelas. Rättelse svar: Hur kan all offentlig makt utgå från folket när vi är medborgare som är synonymt med undersåte och underlydande och vi är garant för att borga skuld med räntebelastning?

Min uppmaning är att googla/söka på ordet medborgare och betydelsen av ordet – djävulen gömmer sig i detaljerna.

Det har funnits skrivna regler för hur Sverige ska styras sedan 1300-talet. Den första regeringsformen utfärdades 1634. 1809 kom en regeringsform som bland annat slog fast att det skulle finnas en viss maktdelning mellan kungen och riksdagen. Parlamentarism, det vill säga att regeringen styr med stöd av parlamentet, riksdagen, började användas efter första världskriget. Men den skrevs in i regeringsformen först 1969.
Rättelse svar: Maktdelning ja vad innefattar detta egentligen med en monetär monarki som grund för statsbygget – lagar och regler – och med ett rättssystem som bygger på att gynna den som författat konstitutionen; verka utan att synas  bygger på egennytta och inte för befolkningens bästa.

Kungens makt har gradvis minskat genom åren. När den nuvarande regeringsformen trädde i kraft 1974 blev kungen utan politisk makt och fick bara symboliska uppgifter. Rättelse svar: Med en statsform som kungadöme som kuliss för att verka utan att synas behöver man ens ta upp dom andra tre grundlagarna som exempel, det är tragiskt att konstatera hur lurade vi har blivit..

 

Håkan Halvarsson

Leave a Reply