uppdateras

Om befolkningen förstod problemet med att använda räntebelastad skuld som betalningsmedel skulle det bli revolution imorgon. Penningmängden är vår gemensamma skuld, alltså.  I ett system där pengar skapas endast som en skuld och lånas mot ränta, som ligger utanför det nominella skuldbeloppet, kommer staten och dess medborgare behöva betala tillbaka mer än vad de tillsammans har. Dom privata bankerna som är vinstmaximerande skapar alltså inte de pengar som är nödvändiga för att betala räntan på lånen. Därför måste nya lån ständigt tas upp för att skaffa fram pengarna till räntan, vilket i sin tur för in ekonomin i en oändlig skuldspiral. Den sammansatta räntan beräknas inte bara på det ursprungliga kapitalbeloppet utan även på den ackumulerade räntan på tidigare betalningsperioder. Som de alla flesta säkert förstår, så är det omöjligt att betala tillbaka en skuld med ännu mera skuld som kostar mer sammanlagd ränta. Ändå fortsätter spektaklet.

https://bladet.se/artikel/samlingsartikel-pengar-banker-och-rantor-historiens-storsta-blasning/

I verkligheten är inflation inte prishöjning och mängden betalningsmedel i cirkulation ökar inte för att någon höjer priset. Inflation kommer från det latinska ordet inflare och betyder inflöde. Prishöjning är en möjlig konsekvens av inflation men det är inte samma sak. När privata banker skapar pengar som en skuld tillkommer en utanpåliggande räntekostnad som ackumuleras över tid. Detta gör att allt mer pengar försvinner från den reala ekonomin som har att göra med produktionen av varor och tjänster till den finansiella ekonomin där syftet enbart är att tjäna pengar på pengar.

Så småningom blir systemet skuldmättat och hamnar i stagflation vilket resulterar i finansiell inflation på tillgångspriser och stagnation i realekonomin baserat på deflation.

Den höga inflationen som man nu pratar om sker i den icke-produktiva delen samtidigt som räntekostnaden suger åt sig allt mer likviditet ur den verkliga ekonomin som ska försörja samhället.

REDAKTIONEN

 

Leave a Reply