uppdateras

Det finns krav på att tillsätta en särskild utredning för att utreda Hunter Bidens påstådda brott när den federala utredningen av presidentens son blir allt hetare. Hunter Biden är för närvarande under federal utredning angående sina affärsförbindelser. Utredningen, som inleddes 2018, genomförs av Delawares USA:s advokat David Weiss, en åklagare utsedd av förre presidenten – Donald Trump.

Kritiker har hävdat att justitieminister Merrick Garland inte kommer att godkänna ett federalt åtal mot president Bidens son, vilket föranleder uppmaningar om att ett särskilt ombud bör utses för att säkerställa att det inte finns någon intressekonflikt.

REDAKTIONEN

Relaterat
Fox News: Biden-familjens korruption ”sträcker sig över hela världen”

Leave a Reply