världsordning

Folkhälsomyndigheten vill att covid-19 slutar klassas som en samhällsfarlig sjukdom. Myndigheten har därför skickat en hemställan till regeringen, som får bereda frågan och ta fram ett lagförslag om detta. Det rapporterar TT.

– Regeringen kommer skyndsamt att behandla den hemställan och kommer också att lägga fram ett lagförslag om att omklassificera covid-19, säger Lena Hallengren.

– Regeringens avsikt är att förslaget ska lämnas i propositionen om att covid-19-lagen och serveringslagen ska upphöra. Regeringen har sedan tidigare remitterat ett förslag om att de här lagarna ska upphävas vid utgången av mars i år.

Riksdagen fattar sedan det slutgiltiga beslutet.

För tillfället klassas fyra sjukdomar som samhällsfarliga. Utöver covid-19 är det smittkoppor, ebola och sars.

Redaktionen

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige