uppdateras

Det är många som har undrat vem Martin Ericsson är – som skriver för Bladet – och jag vill härmed ge en personlig presentation av mig själv.

Jag är en person som verkar i det fördolda – Esse non videri – och just att verka utan att synas – fyller ett syfte – att kunna organisera sig utan att för den sakens skull avslöja den givna agendan. För vår del på Bladet verkar vi för att upplysa ett vilselett folk – ett folk som förtjänar att få veta vad deras Mästare har ägnat sig åt – på deras bekostnad. Ett folk – som tror att man genom skuldsättning och evig tillväxt – kan berika sig själv genom konsumtion. Ett bedrägligt sätt att lura människor på – grisbeteende.

I Sverige är det viktigt vem som säger vad – och inte att det sägs. Men oavsett vem Martin Ericsson är – så är jag fortfarande en person som fortsatt kommer verka utan att synas. Kanske kommer jag att tystna inom en snar framtid – kanske kommer jag fortsätta att existera men i annan form – och under ett annat namn. Men oavsett vem du tror att jag är – så existerar jag på Bladet.se eftersom jag anser att det jag har att förmedla till folket är viktigt – för att andra efter mig – ska kunna föra det vidare. Man kan kalla det för upplysning – men en informationsbärare behöver inte bekänna sig som det ena eller det andra – ty jag är ingen gud – och mitt namn är inte min fulla identitet. Jag skriver därför att jag är – och jag skriver helt utan egen vinning. Mitt engagemang är att jag vill något annat för det här landet och för det här folket – då jag har insett att jag har låtit mig själv luras i mitt eget självbedrägeri – och att det finns många fler än mig – som behöver inse detsamma.

Det finns inga medier i Sverige – alls – som verkar för upplysning. Bulletin är ett projekt som man har skapat för att belysa den djupa korruption som genomsyrar landet Sverige. Samtliga som skriver eller har skrivit för Bulletin har aldrig någonsin upplyst folket om sakens sanna natur – de har endast jobbar för polarisering – där invandring och invandrare målas ut som det största och främsta problemet i vårt land.

Dessa namnkända skribenter har inte (läs aldrig) förklarat eller informerat orsaken eller grunden till varför vi har massinvandring. Inte heller har de förklarat banksystemet – det system som ligger till grund för det politiska systemet – det system som politiken rättar sig och förhåller sig efter.
Svenska folket är vilseledda i tron om att det finns en politisk opposition i Sverige – men det gör det inte. Den enda sanna oppositionen som existerar är den som finns i människors medvetande – den som grundar sig på tankar och känslor – det som individen vet och känner – det som formar en individ i grunden.
Makten jobbar och har jobbat hårt för att styra folket utifrån folkets känslor än utifrån intellektet – eftersom en känslostyrd befolkning är betydligt enklare att styra och kontrollera – än en befolkning som sätter värde på att förstå och bekänna sina känslor och därmed tankar.
Världen förändras nu – och vi måste förändras med den – för att utvecklas som individer. Höger och vänster liksom religion existerar bara i människors huvuden. Om man inte bekänner sig som vare muslim eller kristen, som kommunist, liberal, nazist, miljöpartist eller moderat – så existerar inga gränser för tankar och för intellektet att tillåtas fördjupas.
Det är människor i form av individer som skapar samhället – och vi bör som en enhet – jobba och verka tillsammans – och att finna glädje och en gemenskap av att vara i samvaro och växa tillsammans – av att vi tar lärdom av varandra.
Trump har rätt när han säger att framtiden tillhör fria suveräna nationer som består av patrioter.
Sveriges inblandning och roll i den globala ekonomin och i världspolitiken – liksom Sveriges avtryck i världshistorien de senaste 1000 åren – är inte direkt blygsam. Man kan säga att globalismen styrs ifrån Sverige – liksom världsekonomin styrs och kontrolleras härifrån.
Att verka utan att synas har ett syfte – att tjäna sina egna intressen – oavsett vad – till vilket pris som helst – såvida det inte görs i syfte att skapa en mer upplyst befolkning – och det verkar inte svenska makthavare eller medier för.
Svenskar är piskade till lydnad och att rätta sig efter ett bedrägligt politiskt och ekonomiskt system.
Och det är detta folk måste upplysas om – eftersom all information om Sveriges gärningar runt om i världen genom historien finns väl dokumenterade. Vi lever trots allt i ett informationssamhälle – och tack vare Internet – kan den djupa staten inte längre organisera sig eller verka i det fördolda längre.
Information är grunden till att skapa geopolitisk förändring – på riktigt.
Jag är Martin Ericsson – och det är det enda du behöver veta om.
Martin Ericsson

Leave a Reply