Home SAMHÄLLE Krönika

Kategori: Krönika

Inlägg
medlem

Sverigedemokraterna – en del av den djupa staten?

I en mycket uppmärksammad artikel i Dagens Industri – framgår det att Sverigedemokraternas chefsideolog – Mattias Karlsson – som säger sig företräda “Sverigevänner” – har sålt sig till näringslivet och därmed privata intressen för att finansiera sin nystartade tankesmedja Oikos. Oikos är alltså en tankesmedja som bärs upp av privatägda intressen – för att utbilda...

Inlägg
medlem

Är svensk kultur verkligen värt att bevara?

Svensk kultur är bedräglig i grunden – eftersom svensk kultur bygger på egennytta – att se till sig själv och försvara sina egna intressen. Är den därför ens värd att bevara? En svensk säger en sak och gör sen någonting annat – i folkmun har man valt att kalla det för konflikträdd – men i...

Inlägg
medlem

Stockholm ska bara hålla käften – Sverige tillhör folket

Stockholm är ett sandslott som bygger på institutionell korruption sen Axel Oxenstiernas dagar. Korruptionen bygger på att säkra naturtillgångar – det vill säga att stjäla det som tillhör folket för att berika sig själva. Varje svensk bör ställa sig frågan – hur kommer det sig att människor i Norrland – som har mest naturtillgångar i...

Inlägg
medlem

Den djupa staten och korruptionen i Sverige – så ser den ut

Den djupa staten är ett begrepp som innefattar den informella koalitionen mellan olika grupper och organisationer inom en stat och ett land. Det kallas även för en “stat i staten” som använder korruptionen för sin egen agenda. Den Djupa Staten integrerar med varandra under föreställningen att det finns en koordinerad plan bland myndigheter och statsanställda...

Inlägg
medlem

Världens högst skuldsatta folk – har världens högsta invandring per capita?

Skuld är detsamma som pengar och världens mest skuldsatta folk – har – som av en händelse – världens högsta invandring per capita. Kan det möjligen då finnas ett samband mellan skulder och invandring – om skuld=pengar? Varför kan inte svenskar förstå att invandrarna har utnyttjats för att banksystemet ska kunna fortleva – då man...