uppdateras

Uppgifter gör nu gällande att bogvisiret på Estonia sprängdes. Flera av den officiella rapportens slutsatser om förlisningen av Estonia grusas därför. Det skriver Fokus.  

På en presskonferens på Sjöhistoriska museet på förmiddagen den 28 september presenterade den förre riksdagsledamoten Lars Ångström fynd som han och den undersökande gruppen Fokus Estonia gjort som pekade på att Estonias bogvisir sprängdes bort. Alltså inte föll av fartyget som en följd av att det mekaniskt slagit mot förpiken under den sista resan.

– Det innebär att den officiella haverikommissionens förklaring 1997 till vad som orsakade Estonias förlisning i grunden är felaktig, sa Ångström och presenterade vad man menade var bildbevis, fotogrammetriska 3D-bilder och metallurgiska analyser och delar från Estonias bogvisir. En undersökning man gjorde för ett halvår sedan av denna bärgade del av det förlista fartyget, förvarad på en militärbas på Muskö, redovisade man också. Ida Westermann, professor i metallurgi vid Norges tekniska naturvetenskapliga universitet i Trondheim gick igenom vad man då upptäckt:

– Det finns inga spår av mekaniska skador från slag från visirets bottenplatta mot skrovet. Däremot skador som är uppkomna efter stark hetta, sa Westermann.

BETYDELSEN AV FYNDEN betraktar man som avgörande.

– Den officiella haverikommissionens version av orsaken var ju att en stor våg förstörde alla lås som höll visiret på plats, varpå det slog mot fartyget, lossnade och föll av och vatten kom in i fartyget och det sjönk, berättar Ångström för Fokus.

– I går (28 september, reds anm) gjorde Statens haverikommission sin egen fotogrammetriska 3D scanning av bogvisiret på Muskö, ett halvår efter att vi gjorde vår. De kommer att ha samma bilder som vi har. De kommer inte kunna förklara skadan på något annat sätt än vad vi gjort och som i går bekräftades av professor Anders Ulfvarson, professor Ida Westermann och förre haveriutredaren Roland Carlsson, säger Lars Ångström.

Dagen innan berättade Ekot att nytagna, hemligstämplade filmer hos Statens Haverikommission visar att det fyra meter stora hål på MS Estonia som upptäcktes av filmaren Henrik Evertsson hösten 2019 tycks ha slitits upp inifrån. Stålet ska, enligt bilderna, på vissa ställen vid öppningen vara svart och böjt, och ser på en del håll nästan ut som sönderbränt trä vridet utåt från fartyget. Man kan se sprickor som löpte en bit in, en stor deformation och stora skador.

Fyndet var intressant, förklarade Anders Ulfvarson, professor emeritus i skeppskonstruktion, eftersom det pekade på att hålet på Estonia uppstått inifrån, och sannolikt inte var resultatet av att fartyget krockat mot stenar på botten när det sjönk.

SAMMA DAG KOM RAPPORTER från den förre estniske statsåklagaren Margus Kurms filmningar och dykningar ute vid Estonias vrak, som inleddes i veckan. Undervattenskameror visade att dörrarna från bildäck upp till Estonias passagerarutrymmen var stängda.

– Tidigare undersökningar har antagit att mellansektionens dörrar gav vika på grund av tryck från inströmmande vatten och att det var så vatten från bildäck tog sig in i de nedre däcken på fartygen, sa Kurm till den estniska tidningen Postimees.

Lars Ångström:

– Vi kommer som en följd av de nya fynden, av vilka det om bogvisiret jag ser som det viktigaste, att be den internationella transportsäkerhetsorganisationen, ITSA, att föreslå att en ny internationell oberoende Estoniautredning ska genomföras av något annat land än Sverige, Estland eller Finland.

Redaktionen

Leave a Reply