uppdateras

Vi lever i en upplysningstid – och BLADET går därför in i en ny fas och börjar från och med idag via Swish erbjuda prenumerationer för trogna läsare som vill vara med och bidra till att främja utvecklingen för BLADET.se. Samtidigt kommer våra prenumeranter få tillgång till mer exklusivt material och mer djupgående artiklar.

Prenumerationer innebär en möjlighet för BLADET att kunna publicera mer egenproducerat material för att bredda tidningens innehåll och för att erbjuda fler skribenter en möjlighet att få komma till uttryck via plattformen.

BLADET är ett långsiktigt projekt – där vi på sikt önskar ha grävande journalister och fler skribenter som aktivt verkar för att utveckla medborgare i Sverige att tänka mer kritiskt – och vara mer upplysta om verkligheten, och om sakens sanna natur – för att vi en gång för alla, ska kunna få ett samhälle som vi alla förstår oss på, och där vi alla känner oss delaktiga och har en given plats.

 

Vi erbjuder två prenumerationspaket:

Premium 6 månader  / 320 kr | PRENUMERERA PÅ BLADET 6 MÅNADER  >>>

Premium 12 månader  / 465 kr | PRENUMERERA PÅ BLADET 12 MÅNADER >>> 

 

 

 

ANDREAS SWEDBERG

Relaterat
Andreas Swedberg: Varför finns Bladet och vad är Bladets syfte?

Leave a Reply