uppdateras

I spåren av lågkonjunkturen så kom i oktober 2019 konsultföretaget McKinsey med en rapport som sa att en majoritet av världens banker har för dålig likviditet för att överleva nästa lågkonjunktur, som enligt Konjunkturinstitutet (KI), inleds år 2023 – det vill säga i år.

Anledningen till att bankerna inte överlever lågkonjunkturen beror på att bankerna skapar pengar vid lånetillfället. Pengar som banken skapar bygger på luft, vilket rent krasst innebär att 97 procent av alla pengar i världen, bygger på skulder, som därmed saknar reellt värde. Detta enligt Bank of England.

Även Stefan Ingves, tidigare svensk riksbankschef, sa i ett uttalande i september år 20202 att ”vi tar aldrig igen detta, detta är en evig förlust”. Evigheten är en ganska lång tid, framför allt för ett banksystem som är dömt till evig skuldsättning för att överleva. Banksystemet har alltså inte skapats för att bygga starka suveräna stater och förena dom med ett gemensamt penningsystem. Banksystemet har som enda funktion: att göra allt färre, allt rikare, på allt flera människors bekostnad. Det är så ekonomin är skapad.

Eftersom bankerna utgör fundamentet i samhällskroppen – det som all form av politik grundar sig på – bör var och en av oss fundera på vad som händer om en majoritet av bankerna inte överlever lågkonjunkturen. Innebär det inte då – en ganska stor förändring på samhället – om fundamentet i samhällskroppen brakar samman?

Det ekonomiska systemet bär inte längre det politiska systemet

_________________________

I en studie från oktober 2019 från konsultföretaget McKinsey & Co har man funnit att en majoritet av världens banker inte är stabila eftersom deras avkastning på eget kapital inte står sig i takt med dess kostnadsökningar. Detta rapporterar Bloombergs News. Mer än hälften av världens banker är alltså alltför svaga för att överleva en lågkonjunktur. I studien har man tittat på 1 000 banker i utvecklings- och tillväxtländer och fann då att cirka en tredjedel av bankerna gjort en avkastning på bara 1,6 procent under de senaste tre åren. Detta jämförs med en avkastning på drygt 17 procent för toppbankerna under samma period. ”Nästan 35 procent av bankerna globalt är underskala och lider av att verka på ogynnsamma marknader”, liksom att de har bristfälliga affärsmodeller, säger McKinsey.

LÅGKONJUNKTUR PÅ VÄGTILLVÄXTEN HAR AVTAGIT
”Medan man fortfarande utreder huruvida den nuvarande osäkerheten på marknaden kommer att leda till en överhängande lågkonjunktur eller en lång period av långsam tillväxt, är faktumet att tillväxten har avtagit,” sade McKinsey. I rapporten skriver McKinsey att världens banker riskerar att bli ”fotnötter i historien”, då nya aktörer bidrar till att ändra kundernas beteenden. Bankernas egna försök att öka effektiviteten avfärdas av konsultbolaget som ”business as usual”.

REDAKTIONEN

Relaterat

Kommer inte ske en omstart av ekonomin – banksystemet går inte att rädda

Pengar=räntebelastade skulder | Ekonomin är mättad på skuld

Höger och vänster i politiken har ingen betydelse längre

Privatägda banker har motarbetats från början – ser vi nu slutet?

Bank of England varnar för lågkonjunktur i Storbritannien

Bankfack runt om i världen töms på guld

Egennytta – kortsiktigt, kontraproduktivt och helt enkelt idiotiskt

Kinesiska banker uppmanas byta från SWIFT till inhemskt banksystem