uppdateras

Höger och vänster i politiken har kommit att spela ut sin roll. Detta eftersom dagens banksystem inte längre kan finansieras till följd av att man har skapat alldeles för mycket pengar utav skuld och som inte längre förmår att finansiera skenande ackumulerande räntekostnader. Därav har politiken betydligt svårare att finansiera samhället – på grund av att ekonomin kontrollerar och direkt styr politiken – och de som sitter på funktionen att kontrollera politiken är privatägda företag i form av banker – eftersom de sitter på funktionen att skapa pengar (något som de har ensamrätt om).

Dagens politiska system grundar sig på illusionen av att vi har demokrati – det vill säga – att det är folket som bestämmer vilken inriktning eller utveckling samhället ska ha, som att befolkningen är med och påverkar geopolitiken (skrattretande). Men eftersom vi har ett ekonomist system som grund för det politiska systemet – där ett fåtal aktörer bestämmer och styr över funktionen pengar – som alltså direkt styr politiken – skapar det ett gigantiskt demokratiunderskott. Det innebär alltså, på frågan om huruvida Sverige är en demokrati, när ett fåtal aktörer styr och bestämmer över pengafrågan över politikernas huvuden – så bör vi alla fundera på huruvida det är demokratiskt och framför allt om det är rimligt att kalla Sverige för en demokrati – om nu Sverige anser sig vara en stat där folket är med och bestämmer, när folket inte har någonting att säga till om det allmänna betalningsmedlet – när det i själva verket är några få personer i samhället som har den makten?

Och om samhället bygger på illusionen av att vi är ett rikt samhälle – eftersom vi har pengar i överflöd – samtidigt som befolkningen är överskuldsatta – tordes det rimligen väcka en tanke om att politiken också då är en illusion? Det vill säga – föreställningen av att samhället ser ut på ett visst sätt men i själva verket styrs och ser ut på ett helt annat sätt än vad vi som medborgare får till del.

På vilket sätt då – har politiska ideologier (höger- och vänstertänket) för roll att spela i ett förljuget ekonomiskt och politiskt system? Är det inte i grunden, bara ett sätt att förmå att navigera människor känslomässigt över den politiska skalan, för att vidhålla illusionen av att människor förstår någonting som dom i själva verket inte alls har förståelse av – eftersom medborgarna inte har fått till del av hur pengar skapas och vad pengar i grunden är för någonting? Det verkar snarare som att den frågan inte får belysas – och högst troligt väljer man att inte göra det heller.

Eftersom politiska ideologier – som tar avstamp ur samma ekonomiska system – eftersom all politik måste finansieras och eftersom dagens politik bara har dagens ekonomiska system att ta hänsyn till och relatera till – och då dagens ekonomiska system inte längre har relevans eftersom dagens ekonomiska system inte längre kan finansieras – bottnar det i att politiska ideologier fullständigt har spelat ut sin roll.

Det ekonomiska systemet kommer att ersättas av ett nytt – det innebär också att politiken är tvingad att förändras. Imorgon kommer det alltså vara helt andra frågor som diskuteras än dom som diskuteras idag. Tex frågan om elpriser och amorteringskrav – det är liksom hål i huvudet från början, och här kommer människor att tvingas tänka nytt.

Världen kommer förändras – tro inget annat!

Det ekonomiska systemet bär inte längre det politiska systemet

ANDREAS SWEDBERG

Leave a Reply