uppdateras

Världens äldsta aktiebolag, Stora Kopparbergs Bergslags AB, ägde och drev Falu Gruva under hundratals år. Företaget, som i dag heter Stora Enso, bildade tillsammans med Falu kommun och Investor AB den stiftelse som äger och driver Falu Gruva sedan 1999. Stiftelsen Stora Kopparberget äger dessutom industrihistoriska byggnader i Falun och omkringliggande orter som Åg, Vintjärn, Svartnäs och Korsån.

Kopparbrytningen i Falu gruva finns dokumenterad sedan år 1288 men är äldre. I början av 1800-talet började man med järnframställning, en verksamhet som kom att växa i omfattning efter att Domnarvets Jernverk anlagts på 1870-talet. Den skogsindustriella eran startade på 1850-talet med sågverksrörelse för export. Efter att ståltillverkningen avvecklats i samband med 1970-talets stålkris, kom de energi- och skogsindustriella delarna att bli Storas kärnområde.

I samband med att Billerudkoncernen förvärvades 1984 ändrades bolagsnamnet från Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag till STORA Aktiebolag.

Redaktionen

Relaterat
Sveriges riksbank – världens äldsta centralbank

Leave a Reply