uppdateras

Jim Chalmers säger att Australiens ekonomi ”återhämtar sig” men hålls tillbaka av ”kapacitetsbegränsningar, kompetensbrist och sjunkande reallöner”.

”Det här är en ekonomi som växer, men utmaningarna växer också”, sa Dr Chalmers.

”Det är ett solidt resultat, men det berättar inte hela historien om vår ekonomi.

”Jag tror att australiensare vet att under de mer än två månaderna sedan dessa uppgifter har en del av trycket på dem och våra leveranskedjor ökat och det har varit en konsekvens av stigande räntor, försämrad global situation och naturligtvis hög och stigande inflation. ”

REDAKTIONEN

Relaterat
”Går ganska dåligt”: Samhället ”går bakåt”

Leave a Reply