uppdateras

Under Segerdagen den 9 maj hålls årets militärparad i Moskva, som i år väntas bli mycket mindre än tidigare. Detta eftersom en stor del av stridsvagnarna, militärfordonen och vapnen numera är i Ukraina på grund av kriget. Förra året visades det upp 191 militärfordon – men i år blir det bara 129.

– Vi borde inte fira någon segerdag så länge vi krigar i Ukraina. Det är ovärdigt. Först måste det bli ett slut på kriget, säger Moskvabon Karina till DN.

Även 2 000 färre man kommer delta i militärmarschen i Moksva under Segerdagen, men i stället kommer det användas 77 fler flygplan och helikoptrar än i fjol. De kommer flyga över Moskva i en Z-formation – symbolen som visar stöd för kriget i Ukraina.

Segerdagen firas i Ryssland för att minnas segern i andra världskriget. Under Putins år vid makten har dagen fått stor status. För majoriteten av ryssarna är det en vilodag.

 

REDAKTIONEN

Relaterat
Ryssland: Natoländer måste sluta ge vapen till Ukraina

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige