uppdateras

Varför hyllas egentligen Ukrainas president –  Zelenskyj – som krigshjälte? Man ska ha i åtanke att det moderna kriget utkämpas med 80% av information. Sett till västerländsk media så hyllas Zelenskyj och Putin bedömas vara en psykopat med storhetsvansinne som attackerar Ukraina utan plan eller mening bara för att visa sin maktfullkomlighet. Men det mesta tyder på att Ryssland har vunnit slaget- men förlorat informationskriget. Sett till vem som är de största vinnarna, tordes det vara Ukraina och ukrainarna som nu blir befriade från en korrupt regim. Läs mer.

Ukraina blev 2015 utsett till att vara Europas mest korrupta land. Om man blir president år 2019 – dvs fyra år senare – och har som ambition att vilja stävja korruption – när varenda myndighet och annan förvaltning i statsapparaten är befläckad av korruption – hur och var börjar man städa? Korruption på myndighetsnivå i Europas mest korrupta land upphör inte bara för att man får en ny president, och framför allt då det inte finns uppenbar information om att man har städat myndigheterna på korruption i Ukraina. Kanske att man då behöver ha och tar hjälp utifrån? Är det en otrolig tanke?

Hur kommer det sig att man i Sverige, bara ger en ensidig bild av vad som händer i Ukraina när det är en tvåpartskonflikt? Och varför belyser inte medier i Sverige den djupa korruption som finns i Ukraina? Den rapportering som vi får ta del av i de ägardirektivstyrda medierna handlar om att Ryssland bombar sönder landet och fokuserar på att mörda civila (så många som möjligt), snarare än att ta ut strategiska mål för att förmå att lyckas med sin invasion.

Putin har hela tiden hävdat att han ska befria det ukrainska folket från en korrupt regim. Har Putin ljugit, kommer det visa sig. Har han inte ljugit, lär det också visa sig, och väldigt många kommer då ställa sig frågandes till varför man i de ägardirektivstyrda medierna inte har rapporterat om vad som verkligen hände i Ukraina.

Inte heller får vi veta i svenska medier att Sverige beväpnar nazister i Ukraina – inte heller kritiseras nazister i Ukraina av vare sig Expo eller riksdagspartierna. Här bör man ställa sig frågan; varför?

Volodymyr Zelenskyj hyllas som en riktig man i mitt flöde på sociala medier. Jag tycker perspektivet “riktig man” är intressant, framför allt när hyllningen kommer från svenska kvinnor. Sverige är alltså landet som har 5 miljoner olika kön (minst), där svenska kvinnor fokuserar på att konkurrera mot och bekämpa just män – på alla sätt och på alla nivåer. Zelenskyj är för det första skådespelare, för det andra komiker och för det tredje president/krigshjälte. Exakt i den ordningen.

Putin får inga hyllningar av svenska kvinnor – trots att det mesta faktiskt tyder på att Putin har som ambition att vilja befria Ukraina från en regim som förtryckt folket i decennier. Men det är väl skillnad på att utge sig för att vara en krigshjälte (skådespela) än att vara en – en svensk kvinna kan uppenbarligen inte se skillnaden.

Zelenskyj har haft huvudrollen i den populära tv-serien ”Folkets tjänare”, där han spelar den oligarkbekämpande ukrainska presidenten Vasyl Holoborodko. Ringer det en klocka, känns det igen? Är det inte exakt det som Putin gör i Ryssland – det vill säga, bekämpa oligarker? Om 80% av det moderna kriget utkämpas med information – kan det då finnas en optik bakom – för att man som betraktare av kriget ska få förståelse för att det troligen ligger något djupare bakom till varför Ryssland har gått in i Ukraina – att städa/rensa bort korruption?

Någon eller några får felaktig information för att missnöjet ska riktas mot Putin – istället för en korrupt regim i Ukraina. Och om Sverige beväpnar nazister i Ukraina – borde det givetvis tjäna svenska intressen. Det kan inte ses som en slump! Det har trots allt hänt förut i världshistorien.  Så på vems sida står Sverige på, egentligen: Putins som bekämpar en korrupt regim i Ukraina, eller på den korrupta regimens sida som bekämpar Ryssland och ryssar i landet? Helt klart är att medierna i Sverige har valt sida – det tordes ingen kunna argumentera emot.

Hjärntvätten av det svenska folket har pågått länge. Det börjar redan i skolan. Wern Palmius är speciallärare och har funderat mycket på skolan och varför den fungerar som den gör. Bakom retoriken och de vackra fraserna har han funnit de verkliga drivkrafterna bakom skolan. Här intervjuas han av Lennart Mogren, som skrivit boken Sluta skolan! Se nedan:

Andreas Swedberg

 

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige