uppdateras

Sverige har aldrig tagit emot invandrare av humanitära skäl – utan det har endast och alltid handlat om ekonomiska skäl. Landet vars befolkning som har skapat nazism har helt enkelt inget intresse av att tjäna andra människor – och den svensk som triumferar om fornstora dagar som humanitär stormakt är att likställa med att vara helt dum i huvudet då personen inte förstår bättre. Att utge sig att vara human som svensk är därför minst sagt skrattretande. Sanningen är den att en svensk inte drar sig för att pissa andra människor rakt i ansiktet – så länge det tjänar svenskens egna intressen.
Sverige har alltid tjänat pengar på konflikter – och drar sig därför inte för att underhålla samt underblåsa konflikter. Polarisering och ställa grupper mot varandra är ett typiskt svenskt beteende – då det även är en del av den svenska folksjälen liksom svensk historia och kultur.

https://bladet.se/nyheter/darfor-har-sverige-haft-massinvandring-handlar-om-pengar-och-skulder/

Av samma anledning behandlar svenskar invandrare som husdjur och inte som människor. För en svensk ter det sig som att det är synd om invandrare – när svenskarna själva har lurat hit dom för att invandrarnas syfte är att medfinansiera svenskarnas ekonomiska luftslott och bidra till att skapa illusionen om Sverige som ett välståndsland och demokrati. Man talar om invandare som en annan typ av människor – och inte som svenskar eller medborgare vars rättigheter och skyldigheter motsvarar svenskars. Upphör man förresten inte att vara invandrare efter att man har invandrat: när börjar respektive slutar en invandrare att vara just invandrare? Den frågan förs inte i Sverige – istället ställer man grupper mot varandra och polariserar på så sätt samhället.

https://bladet.se/artikel/miljontals-invandrare-kommer-lamna-europa-frivilligt/

Vi har en del att göra upp med beträffande vår historia och kultur. Det kan man välja att blunda för – men vi har kommit tillräckligt långt i upplysningsarbetet till följd av att allt fler förstår hur vår historia har förvanskats – enbart för att tjäna våra egna egoistiska särintressen. Vi kan inte blunda för detta faktum – eftersom det givetvis ligger till grund för att vi har kommit dit vi har kommit i samhällsutvecklingen.

https://bladet.se/nyheter/utrikes/sverige-skapade-nazismen-inte-tyskland/

https://bladet.se/nyheter/inrikes/sven-hedin-lade-grunden-till-den-nazismen-och-dess-ideologi/

 

”Sköt dig själv – och skit i andra”  är i sanning svensk kultur – även med beaktande att man har utnyttjat invandare i enda syfte att svenskar ska kunna leva vidare med sin föreställning om att vara en humanitär stormakt. Det är dags att rannsaka sig själv – och den svenska historian – och prata om den som den faktiskt förhåller sig – och be om ursäkt till samtliga invandrare för att man har lurat hit dom till vårt land – och tvinga dom att bli svenskar. Samtidigt bör man be om ursäkt till resten av världen för att ha förpestat den med svensk girighet. Det har givetvis alltid varit syftet – men till vilket pris – och har det i slutändan varit värt det? Där är jag mycket tveksam!

ANDREAS SWEDBERG

 

Leave a Reply